Dyrektor Przedszkola Nr 10 im. Misia Uszatka, zaprasza Rodziców dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny do placówki na miesiąc sierpień, w celu podpisania umowy o świadczenie usług przez przedszkole zastępcze
dnia 31.07.2018 r. od godz. 15.00-16.30.

Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie zatrudni:

nauczyciela kształcenia specjalnego wspierającego proces dydaktyczny i wychowawczy dziecka z Zespołem Aspergera w wymiarze 1/2 etatu, tj. 10 h/tygodniowo

oferty prosimy składać wyłącznie drogą e- mail przedszkole10koszalin@wp.pl do 31 lipca.
ze względu na przerwę urlopową ewentualne rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w sierpniu

Klauzule informacyjne
http://pm10.koszalin.ibip.pl/public/?id=217391

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Patron przedszkola Miś Uszatek

img_2999                 

 

 

Złota lista książek polecanych przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” do czytania dzieciom

zlota-lista-lista-dla-rodzicow-26-10-16

 

Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka jest miejscem radosnej i mądrej zabawy. Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy i sukcesu. Wspieramy i wspomagamy rozwój każdego dziecka, poprzez stymulowanie jego aktywności oraz promujemy zdrowie i bezpieczeństwo. Dla pokreślenia naszej specyfiki i odrębności kultywujemy tradycję obchodów dni swego patrona – Misia Uszatka.

Przedszkole funkcjonuje od 9 listopada 1970 r. Usytuowane jest w centrum miasta na osiedlu „Rzemieślnicze”. Jest to wolnostojący, jednopiętrowy budynek, zaprojektowany w kształcie prostok20150814_100901.jak-zmniejszyc-fotke_plątnej bryły. Sale zabaw są jasne i przestronne. Przedszkole posiada zbiór zabawek i pomocy dydaktycznych sprzyjający aktywnej zabawie i uczeniu się dzieci. Przy przedszkolu jest duży ogród, otoczony wysokim drzewostanem, dającym latem schronienie przed nadmiernym nasłonecznieniem. W ogrodzie jest atrakcyjny sprzęt zabawowy.

Baza przedszkola i organizacja działalności sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka i zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Preferujemy nowatorskie metody wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Stwarzamy dzieciom możliwość 20150814_100343.jak-zmniejszyc-fotke_pl_1prezentacji swoich osiągnięć w środowisku poprzez udział w różnych konkursach, turniejach, festiwalach. Dzieci mogą korzystać z bezpłatnych zajęć dodatkowych takich, jak: rytmika, język angielski, katecheza.

Przedszkole w swoim dorobku posiada m.in. Certyfikat Jakości Partnerskie Przedszkole, Optymistyczne Przedszkole, Zachodniopomorska Placówka Jakości, Optymistyczna Strefa Oświatowa.

Aktualnie w przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, do których uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Kadra przedszkola liczy 22 osoby, w tym 10 nauczycieli i logopeda.