UNICEF Polska MDPD – grafika do wykorzystania

CERTYFIKAT FREBLOWSKIEGO PRZEDSZKOLA
Drodzy Rodzice, Absolwenci, Przyjaciele naszego przedszkola informujemy, że nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Freblowskiego Przedszkola 🙂
Każda grupa w Przedszkolu nr 10 zaopatrzona jest w „Dary Froebla”, czyli materiał dydaktyczny w postaci wełnianych piłeczek , oraz zestawów drewnianych klocków w kształcie sześcianów, walców graniastosłupów, a także mozaiki, pierścienie, patyczki , punkty umieszczone w drewnianych pudełkach, które opracował i wykonał F. Froebel, aby zabawa dzieci odbywała się przy użyciu kształcących zabawek. Nauczyciele łączą zabawy „Darami Froebla” z darami natury, czyli materiałem dydaktycznym dostarczanym przez przyrodę. Wykorzystanie „Darów Froebla” w codziennej pracy z grupą przynosi wiele korzyści dzieciom. Dary umożliwiają podopiecznym ćwiczenie wszystkich zmysłów, rozwijanie umiejętności językowych, sprawności manualnej, wyobraźni przestrzennej, koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pobudzają wyobraźnię i myślenie twórcze. Z łatwością wprowadzają dzieci w świat pojęć matematycznych. Nauczyciele zwracają szczególna uwagę na skupienie dzieci podczas pracy z darami oraz ich wyciszenie. Praca z „Darami Froebla” uczy dzieci odpowiedzialności i szacunku do powierzonych im przedmiotów.
Zgodnie z założeniami pedagogiki froeblowskiej zajęcia kierowane odbywają się w dwóch formach: spotkania w porannym kole oraz praca w grupach zabawowo-zadaniowych czyli kącikach. W związku z tym, we wszystkich salach przedszkolnych w przedszkolu im Misia Uszatka w Koszalinie, nauczycielki wspólnie z dziećmi zorganizowały kąciki darów, kąciki twórcze, kąciki badawcze oraz kąciki gospodarcze, w których zostały zgromadzone różnorodne materiały i akcesoria umożliwiające dzieciom podejmowanie samodzielnej aktywności. Nauczycielki zwracają szczególną uwagę na korzyści jakie dzieci osiągają pracując w zespołach zadaniowych. Praca w „kącikach” rozwija u dzieci kompetencje społeczne, umiejętność komunikacji oraz współpracy. To wspólny sukces dzieci, pracowników i rodziców. Gratulujemy 🙂

125245235_382245263099966_8303806749094654106_n

11.11

Szanowni Państwo
informuję, że na podstawie pozytywnej opinii PISE w Koszalinie i za zgodą organu prowadzącego w dniach 9-13.11.2020 r. zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone i dzieci wraz z nauczycielami grupy przechodzą w tryb pracy zdalnej. Decyzja została podjęta ze względu na zarażenie koronawirusem u trzech pracowników przedszkola. Kolejni pracownicy oczekują na testy, ponieważ mają objawy wskazujące na zarażenie.
Zwracam się do Państwa z prośbą o obserwację dzieci oraz konsultacje z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów związanych z covid-19, a także informowanie przedszkola o zaistniałej sytuacji.
Dbając o zdrowie nas wszystkich- zamykając placówkę- pragniemy zmniejszyć do minimum zachorowalność na covid. Wszystkim życzymy dużo zdrowia, optymizmu i wytrwałości.
dyrektor przedszkola
Kamilla Ber

21.10.2020 r. Pasowanie na Przedszkolaka

pasowanie 1

Z okazji Pasowania na Przedszkolaka, życzymy naszym Maluszkom z grupy I – „Kotki”, aby ich pobyt w Misiowym przedszkolu był czasem wspaniałej zabawy i śmiechu od ucha do ucha. Rodzicom dziękujemy za bardzo dobrą współpracę i zakup nowych zabawek na grupę.
W dniu 21 października w środę o godzinie 10:00 w Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Koszalinie, odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Z racji COVID-u uroczystość miała inny charakter niż dotychczas, ponieważ odbywała się po raz pierwszy bez udziału Rodziców; to szczególne wydarzenie zostało uwieńczone zdjęciami i nagraniem z myślą o wspaniałych Rodzicach, którzy mieli swój ogromny wkład we współpracy z nauczycielkami grupy I – Kotki Panią Sylwią i Panią Agnieszką. Podczas całej uroczystości dzieciom towarzyszył Bajkus – Przyjaciel Bajek – postać, którą dzieci same zaprojektowały i wykleiły w ramach Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna Moc Bajek” do którego dzieci zostały zaproszone, aby realizować temat o SZACUNKU. W pierwszej części radosnego świętowania Przedszkolaki powitały uczestników tej wspaniałej Uroczystości i zaśpiewały piosenkę „Budzik” oraz powiedziały wierszyk „Znane słowa”. W części oficjalnej wystąpiła Pani dyrektor Kamilla Ber i skierowała bardzo miłe słowa do Maluszków; następnie Pani dyrektor wraz z Panią Sylwią i Panią Agnieszką dokonały pasowania i dekoracji „Kotków” poprzez pasowanie dużą kredką, wręczeniem medalu i dyplomu oraz specjalnego listu napisanego dla każdego dziecka (z zastosowaniem i przestrzeganiem procedur oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa – COVID -19)… i od tego momentu nasze „Kotki” stały się pełnoprawnymi Przedszkolakami radosnej przedszkolnej społeczności w Misiowym Przedszkolu.

pasowanie na przedszkolaka

dzien Przedszkolaka 2

witamy w przedszkolu

Drodzy rodzice , uprzejmie informujemy, że: Przedszkole rozpoczyna działalność z dniem 1 września dla wszystkich dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021.Wychodząc Rodzicom naprzeciw, uwzględniając prośby dotyczące wydłużenia czasu pracy placówki w stanie epidemii COVID-19, od 1 września przedszkole będzie czynne w godzinach 6:30 – 16:00 (a nie jak do tej pory w godz. 6:30 – 15.30).
Pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Przedszkola zawiera Procedura Bezpieczeństwa, która została zaktualizowana o wytyczne GIS z dnia 25.08.2020 r.
Prosimy o dostarczenie „Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych w związku ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola”. Oświadczenie należy wydrukować, wyczerpująco wypełnić (szczególnie pkt 3), podpisać i przesłać skan lub zdjęcie na adres e-mail grupy: kotki2020@po.pl, misuszatek2016@wp.pl, motylki10@wp.pl, pszczolki25@poczta.onet.eu, sloneczkamis10@wp.pl lub przedszkola: przedszkole10koszalin@wp.pl lub przez panel iPrzedszkole, w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia do godziny 9.00.

procedura bezpieczeństwa 26.08.2020

oswiadczenie 1.09

Drodzy Rodzice
zamieszczamy materiały edukacyjne na temat koronawirusa.

2019-nCoV-infografiki-PL-05.02.20r.-całość-IPS

Drodzy rodzice , uprzejmie informuję że Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie rozpoczęło prowadzenie zajęć od dnia 18 maja 2020 r. zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.W związku z wprowadzonym reżimem sanitarnym wprowadzono ograniczenie liczebności grup. Przedszkola są czynne dla rodziców dzieci pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko. Zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zasady funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii są opisane w poniżej zamieszczonej Procedurze Bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii Covid-19. Proszę rodziców, którzy zadeklarowali przyprowadzenie dziecka do przedszkola od dnia 15 czerwca 2020r. o wypełnienie OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH.

W związku z planowanym otwarciem przedszkola umieszczam link do pobrania Procedury Bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 i oświadczenie dla rodzica.
Oświadczenie należy pobrać, wypełnić i przesłać scanem na adres e-mail: przedszkole10koszalin@wp.pl do dnia 8 czerwca 2020r do godz.9,00
Informację o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola otrzymacie Państwo drogą meilową/telefonicznie do dnia 10 czerwca 2020r).

http://przedszkole10koszalin.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedura-bezpieczeństwa-Załącznik-nr-1-do-Zarządzenia-nr-21-08.05-1-2.pdf

Procedura bezpieczeństwa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21 08.05-1

oswiadczenie dla rodzica

/

Drodzy rodzice
informuję, że od dnia 11 maja 2020r do 15 maja 2020r w uzgodnieniu z Organem prowadzącym w dalszym ciągu zajęcia w przedszkolu są zawieszone. Kolejne informacje przekażę niebawem.
dyrektor Kamilla Ber

Szanowni Rodzice,
działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowaczych w przedszkolu zostaje wydłużone do 26 kwietnia 2020 roku.
Życząc zdrowia przesyłam serdeczne pozdrowienia
dyrektor Kamilla Ber

Szanowni Państwo, z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, podjęto decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się w dniu 20 kwietnia 2020 roku o godzinie 15.00.

Wówczas też zostanie włączona możliwość rejestracji w elektronicznym systemie naboru.

Zapraszamy!

Przedszkola-Instrukcja-Rekrutacyjna

Drodzy Rodzice,
Od poniedziałku 16 marca 2020 r. obowiązuje ograniczone funkcjonowanie przedszkola.

Obsługa interesantów prowadzona jest w minimalnym zakresie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Przyjmowane są tylko pilne sprawy.W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 94 3423354, 501230893 lub pocztą elektroniczną przedszkole10koszalin@wp.pl
Śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. O wszelkich zmianach dyrektor będzie informował za pomocą komunikatora i stron internetowych placówki.

Drodzy Rodzice:
Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej wynikającym z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa ( Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) informujemy Państwa, że:
1. w dniach 12-13 marca 2020r przedszkole pełni charakter opiekuńczy dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zorganizować opieki,
2. od 16 marca 2020 do 25 marca 2020 r. przedszkole będzie zamknięte.

Informujemy również, że z tego powodu na dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS.

Rodzice proszę pamiętajcie również, by:
• przekazać osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;
• śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.

NABÓR DO PRZEDSZKOLA

W bieżącym roku po raz kolejny prowadzimy elektroniczny nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Adres internetowego serwisu naboru do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 oraz karty zgłoszeń do pobrania: http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ .

HARMONOGRAM NABORU

Zarządzenie w sprawie harmonogramu

KRYTERIA REKRUTACJI

Uchwała Nr XXXVII-548-2017 w spr kryteriów rekrutacji do przedszkoli

OŚWIADCZENIE WOLI

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Zgodnie z harmonogramem naboru w terminach od 15 maja 2020 r. od godz. 15,00 do 22 maja 2020r do godz.15,00 należy potwierdzić wolę przyjęcia elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata lub w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w przedszkolu.

dzien-babci-i-dziadka

SZANOWNI RODZICE!!!

Zwracamy się z ogromną prośbą o przekazywanie 1% podatku z rozliczenia rocznego PIT na Fundację Studencką „ MŁODZI-MŁODYM”. Fundacja dla partnerów takich jak szkoły, przedszkola, kluby sportowe, schroniska zobowiązuje się do przekazywania 75% zebranej kwoty dla danego partnera np. Przedszkola Nr 10, pozostała część 25% przekazywana będzie na cele statutowe Fundacji i obsługę księgową. Potrzeby mamy duże, m.in. czeka nas modernizacja ogrodu przedszkolnego, wymiana drzwi do sal czy zakup rolet na okna. Zasady i warunki współpracy zostały sprawdzone przez radcę prawnego, są przejrzyste i czytelne.

PIT wpisz KRS:0000270261

Ważne jest wpisanie w celu szczegółowym:

PRZEDSZKOLE NR 10 KOSZALIN 8464


Bajkowy bal karnawałowy odbędzie się 21 stycznia 2020 roku 🙂

CSGO Jackpot


images2020

zyczenia-1

80424146_2884237494934028_92949324282986496_o

80693849_2881692238521887_3381116281112494080_o

http://csgo-dream.com/
http://cswin.win/

80381182_2883147325043045_4322413167813591040_n

78614592_2857893630901748_9166489824994000896_n

79363356_2868465413177903_5896395098408615936_o

80082353_2884271784930599_2369722637627686912_o

80224920_2881705895187188_1425306857345384448_n

80030562_2884229108268200_2129562531885219840_n

79893622_1683515431791589_5451911393961836544_o

79675077_2870057226352055_7813792082731991040_o

79405404_2877547375603040_48305514357981184_o

72221398_2818866121471166_2615545430116663296_o

dzien-praw-dziecka
„Przygoda z programowaniem w Pszczółkach” – realizowanie zadań z Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Przedszkolaki programują” 🙂

froebel-listopad-1

froebel-listopad-2

„Nasze choinki” – zabawy plastyczne w Biedronkach 🙂

img_0470

img_0477

Spotkanie przedświąteczne i kreatywne warsztaty z rodzicami w grupie II 🙂

img_0484

img_0503

12.12.2019 r. koncert pt. „Kolory w muzyce”

img_0511

img_0513

Spotkanie z Ratownikami WOPR – wiemy jak bezpiecznie zachować się nad wodą podczas wakacji 🙂 Dziękujemy mamie Oliviera za zorganizowanie spotkania 🙂
wopr

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola dnia 18 czerwca o godzinie 16.00.
Przewidywany czas spotkania: 45min

• Omówienie spraw organizacyjnych;
• Procesu adaptacyjnego;
• Listy rzeczy, w które powinno być wyposażone dziecko w przedszkolu,…

2 lipca o godzinie 16.00 zapraszamy rodziców z dziećmi na spotkanie adaptacyjne.
Przewidywany czas: 30min

dziendziecka

rodzinka

zaproszenie-na-uroczystosc-dnia-mamy-i-taty-wmnpljx

Wycieczka Słoneczek do Zagrody w Jamnie 🙂

img_20190523_095623

img_20190523_100812

img_20190523_100921

img_20190523_101210

img_20190523_101306

img_20190523_101900

ZDROWE ODŻYWIANIE – sok z marchewki w wykonaniu dzieci z gr. V

img_20190402_091507

img_20190402_092022

1-maj

3-maja

Drodzy Rodzice,

strajk nauczycieli i pracowników oświaty został zawieszony z dniem 27.04.2019 r. , w związku z tym 29.04.2019 r. pracownicy przedszkola wracają do pracy.
Dziękujemy za okazane wsparcie.

Z poważaniem Dyrektor Przedszkola Kamilla Ber

20.03.2019 r. odbył się w naszym przedszkolu IV Turniej bajek i baśni w języku angielskim dla dzieci 5-6 letnich z 9 koszalińskich przedszkoli (8,9,10,11,13,14,22,35, Integracyjnego), który był współorganizowany z Radą Osiedla Nowobramskie. Wszyscy uczestnicy turnieju świetnie sobie poradzili z przygotowanymi konkurencjami 🙂 Gratulujemy takiej znajomości języka angielskiego i zapraszamy za rok 🙂

konkurs-1

konkurs-2

wiosna

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

W bieżącym roku, po raz kolejny, prowadzimy elektroniczny nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.
Adres internetowy serwisu naboru do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 to:

nabory.eduportal.koszalin.pl/

Pod tym adresem zawarte są wszelkie informacje oraz karty zgłoszenia, które należy wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola w terminach zgodnych z harmonogramem.
Więcej informacji w zakładce Rekrutacja 2019/2020.

kartka-tlusty-czwartek-z-kolorowymi-paczkami

vintage frame with coffee beans, cup and donut

vintage frame with coffee beans, cup and donut

15088

ferie-zimowe-1-638

dzien-babci-i-dziadka

fb_img_1546375961070

17.01.2019 r. od 9.00 rano w naszym przedszkolu odbędzie się bajkowy bal karnawałowy 🙂

indeks
Dzieciom, Rodzicom i wszystkim sympatykom naszego przedszkola
Życzymy zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka
towarzyszy przez całe Wasze życie,
a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe
życzenia spełniają się w każdym momencie.

Dyrektor wraz z Pracownikami Przedszkola Nr 10 im. Misia Uszatka

20181207_123528
W dniach 11-14.12.2018 r. odbyły się spotkania przedświąteczne w grupach 🙂

Jasełka w grupie V 🙂
20181213_153234

7.12.2018 r. odbył się interaktywny spektakl o Mikołaju ufundowany przez Radę Rodziców 🙂
20181206_095047
6.12.2018 r. przedszkole odwiedził Mikołaj i przyniósł upominki dla dzieci 🙂
5.12.2018 r. od 9.30 dzieci z gr. IV i V spotkały się z Mikołajem na Hali Widowiskowo-Sportowej.

Na 30.11.2018 r. zapraszamy dzieci na Bal andrzejkowy. Mile widziane bajkowe przebranie 🙂
20181130_094002
26.11.2018 r. będziemy obchodzić Dzień Pluszowego Misia 🙂 Dzieci w ten dzień przychodzą do przedszkola ze swoimi ulubionymi misiami, odbędą się zabawy na grupach z misiami 🙂 Na dzieci czekają już niespodzianki zakupione przez Radę Rodziców 🙂

20181126_093018

23.11.2018 r. odbył się teatrzyk pt. „W siedem dni dookoła bajek” 🙂 ufundowany przez Radę Rodziców 🙂
20181123_091145
22.11.2018 r. odbędzie się kolejny koncert umuzykalniający pt. Filip i jego goście” 🙂
20181122_124701
14.11.2018 r. odbył się teatrzyk pt. „O rybaku i złotej rybce” ufundowany przez Radę Rodziców.
20181114_090500
Prosimy Rodziców, aby w najbliższy piątek 09.11.2018 r. ubrali dzieci NA GALOWO (biała koszula, czarne lub granatowe spodnie dla chłopców; czarna lub granatowa spódniczka, biała koszula oraz rajstopki dla dziewczynek).
Tego dnia weźmiemy udział w Patriotycznej Biesiadzie u Misia Uszatka z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości oraz bicie rekordu „Rekordu dla Niepodległej”, tzn. włączenia się do śpiewania 4 zwrotkowego Mazurka Dąbrowskiego o symbolicznej godzinie 11.11.
20181109_100727

31.10.2018 r. dzieci przeniosły się w interaktywny spektakl pt. Polska niesamowity kraj na ziemi 🙂

23.10.2018 r. odwiedzili nasze przedszkole harcerki – Anastazja i Julia 🙂

https://www.fiorentinanews.com/trova-i-migliori-casino-online-segui-i-consigli-per-un-gioco-sicuro/
https://www.corriereserale.com/gioco-dazzardo-qualita-controllo-vogliamo/
https://www.laprimapagina.it/2019/07/13/gaming-i-criteri-per-scegliere-il-miglior-casino-online/
http://www.siamphartech.com/2020/01/02/how-to-understand-sports-betting/
geokahani.pk/top-15-mistakes-in-sports-betting/

15.10.2018 r. o godz. 10.00 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Występ artystyczny przygotowały dzieci z gr. IV wraz z p. E. Wardak.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości , aby służba dzieciom,
tym posłusznym i tym niepokornym
zrodziła wiele cennych owoców.
20181015_100657
12.10.2018 r. odwiedził nas teatrzyk z przedstawieniem „Smocza legenda” ufundowany ze środków Rady Rodziców 🙂

4.10.2018 r. odbył się koncert umuzykalniający pt. „Muzyka z małego i wielkiego ekranu” 🙂

3.10.2018 r.
odbył się Dzień Ziemniaka i międzygrupowy konkurs plastyczny -PORTRET PANI JESIENI, w którym nagrody ufundowała Rada Osiedla Nowobramskie. Odwiedzili nas także uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie, wspierając poczynania przedszkolaków z narzędziami malarskimi. Dzieci zakończyły obchody Dnia Ziemniaka pieczonymi ziemniakami podczas obiadu 🙂

24 września zapraszamy nasze przedszkolaki na Bal Jesienny. Mile widziane przebrania z wykorzystaniem barw i darów jesieni.

Z okazji obchodów Dnia Przedszkolaka 20.09.2018roku prosimy o następujące kolory ubrań naszych przedszkolaków:
Grupa I- Zielony
Grupa II- Czerwony
Grupa III- Niebieski
Grupa IV- Pomarańczowy
Grupa V- Żółty

Tego Dnia odbędą się zabawy indiańskie na terenie przedszkola 🙂

Patron przedszkola Miś Uszatek

img_2999                 

 

 

Złota lista książek polecanych przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” do czytania dzieciom

zlota-lista-lista-dla-rodzicow-26-10-16

 

Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka jest miejscem radosnej i mądrej zabawy. Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy i sukcesu. Wspieramy i wspomagamy rozwój każdego dziecka, poprzez stymulowanie jego aktywności oraz promujemy zdrowie i bezpieczeństwo. Dla pokreślenia naszej specyfiki i odrębności kultywujemy tradycję obchodów dni swego patrona – Misia Uszatka.

Przedszkole funkcjonuje od 9 listopada 1970 r. Usytuowane jest w centrum miasta na osiedlu „Rzemieślnicze”. Jest to wolnostojący, jednopiętrowy budynek, zaprojektowany w kształcie prostok20150814_100901.jak-zmniejszyc-fotke_plątnej bryły. Sale zabaw są jasne i przestronne. Przedszkole posiada zbiór zabawek i pomocy dydaktycznych sprzyjający aktywnej zabawie i uczeniu się dzieci. Przy przedszkolu jest duży ogród, otoczony wysokim drzewostanem, dającym latem schronienie przed nadmiernym nasłonecznieniem. W ogrodzie jest atrakcyjny sprzęt zabawowy.

Baza przedszkola i organizacja działalności sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka i zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Preferujemy nowatorskie metody wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Stwarzamy dzieciom możliwość 20150814_100343.jak-zmniejszyc-fotke_pl_1prezentacji swoich osiągnięć w środowisku poprzez udział w różnych konkursach, turniejach, festiwalach. Dzieci mogą korzystać z bezpłatnych zajęć dodatkowych takich, jak: rytmika, język angielski, katecheza.

Przedszkole w swoim dorobku posiada m.in. Certyfikat Jakości Partnerskie Przedszkole, Optymistyczne Przedszkole, Zachodniopomorska Placówka Jakości, Optymistyczna Strefa Oświatowa.

Aktualnie w przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, do których uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Kadra przedszkola liczy 22 osoby, w tym 10 nauczycieli i logopeda.

is csgo gambling illegal
csgo gambling sites with free coins
csgo gambling sites that are still up
best csgo gambling sites 2018
csgo betting sites
csgo gambling sites
csgo betting
bob casino
hazard w kasynie