Ćwiczenia spostrzegania na materiale konkretnym

Ćwiczenia spostrzegania na materiale konkretnym (obrazkowym)

1. Rozpoznawanie treści obrazków. Cel: wyrabianie całościowego i szybkiego wzrokowego rozpoznawania obrazków (rozwijanie pamięci wzrokowej). Zestaw obrazków przedstawiających rośliny, zwierzęta lub dowolne przedmioty codziennego użytku.

2. Wyliczanie przedmiotów znajdujących się na obrazku. Cel: wyrabianie całościowego i szybkiego wzrokowego rozpoznawania obrazków (rozwijanie pamięci wzrokowej). Po jednej ilustracji (zawierającej wiele szczegółów) dla każdego dziecka biorącego udział w zabawie.

3. Odpoznawanie obrazków opisanych słownie. Cel: rozwijanie spostrzegawczości oraz ćwiczenie koncentracji uwagi. Seria różnych obrazków o dowolnej tematyce.

4. Dobieranie jednakowych obrazków. Cel: Kształtowanie umiejętności wzrokowego różnicowania bardzo podobnych obrazków. Około 10 par obrazków na jedno dziecko. Mogą to być dwa identyczne obrazki lub jeden obrazek kolorowy a drugi nie, lub kontur tego samego przedmiotu.

5. Dobieranie odpowiednich obrazków. Cel: Wyrabianie całościowego i szybkiego wzrokowego rozpoznawania obrazków (rozwijanie pamięci wzrokowej). Obrazek o dowolnej tematyce (np. w łazience) oraz zestaw kartoników z różnymi przedmiotami (m. in. takie, które potrzebne są do mycia).

6. Dobieranka – gra. Cel: Kształtowanie umiejętności wzrokowego różnicowania bardzo podobnych obrazków (dobieranie obrazków do pary). Zestaw składający się z kilkunastu par obrazków.

7. Dobieranka – odkrywanka. Cel: Rozwijanie pamięci wzrokowej i ćwiczenie koncentracji uwagi. Komplet obrazków do pary.

8. Loteryjka obrazkowa. Cel: Kształtowanie umiejętności wzrokowego różnicowania bardzo podobnych obrazków. Plansza z obrazkami i takie same obrazki na małych kartonikach.

9. Domino obrazkowe. Cel: Kształtowanie umiejętności wzrokowego różnicowania bardzo podobnych obrazków, ćwiczenie koncentracji uwagi. Kilkanaście kartoników, z których każdy zawiera dwa rysunki.

10. Wyszukiwanie różnic między obrazkami. Cel: Rozwijanie spostrzegawczości. Dwa obrazki różniące się szczegółami.

11. Wyszukiwanie dwóch jednakowych obrazków. Cel: Rozwijanie spostrzegawczości. Seria obrazków różniących się szczegółami. W serii muszą być dwa obrazki jednakowe.

12. Zabawa pt. „Co do czego pasuje?” Cel: Rozwijanie spostrzegawczości, kształtowanie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie myślenia. Kartoniki z różnymi przedmiotami, które można dobrać w pary; np. but – noga, oko – okulary, wazon – kwiat, smoczek – butelka itp.

13. Zabawa pt. „Co nie pasuje?” Cel: Rozwijanie spostrzegawczości, kształtowanie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie myślenia. Plansza przedstawiająca różne przedmioty. Jeden z nich nie pasuje do pozostałych.

14. Co kryje obrazek? Cel: Kształtowanie spostrzegawczości oraz umiejętności szybkiego rozpoznawania obrazów wzrokowych. Obrazek do zamalowania oznaczonych pól.

15. Układanie obrazków w odpowiedniej kolejności. Cel: Kształtowanie umiejętności przenoszenia następstwa czasowego na kolejność elementów uszeregowanych w przestrzeni.

16. Układanie obrazków na planszy. Cel: Wyrabianie właściwych wyobrażeń przedmiotów i kształtowanie orientacji przestrzennej (rozróżnianie strony lewej i prawej, góry i dołu).

17. Dobieranie części do całego obrazka. Cel: Kształtowanie umiejętności ujmowania zależności między całością obrazu i jego elementami składowymi. Obrazek oraz fragment tego obrazka.

18. Składanie obrazków z części. Cel: Kształtowanie umiejętności ujmowania zależności między całością obrazu i jego elementami składowymi. Obrazek pocięty na kilka części i drugi o tej samej treści jako wzór.

19. Odpoznawanie braków na obrazkach. Cel: Ćwiczenie spostrzegawczości, ćwiczenie koordynacji ręka – oko, ćwiczenie logicznego myślenia. Obrazek, na którym brakuje pewnych elementów.

20. Zapamiętywanie przedmiotów. Cel: Rozwijanie pamięci wzrokowej i spostrzegawczości. Zestaw różnych przedmiotów np. klocki, przybory szkolne, przedmioty codziennego użytku.

21. Porządkowanie historyjek obrazkowych. Cel: Ćwiczenie pamięci wzrokowej, ćwiczenie logicznego myślenia.

22. Labirynt. Cel: Ćwiczenie spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Plansza z labiryntem, dziecko musi dotrzeć do celu omijając przeszkody.

23. Zabawa pt. „Kto zmienił miejsce?” Cel: Kształcenie spostrzegawczości, rozwijanie pamięci wzrokowej.

24. Zabawa pt. „Co zmieniło się w sali?” Cel: Kształcenie spostrzegawczości, rozwijanie pamięci wzrokowej.

25. Zabawa pt. „Co zostało schowane?” Cel: Kształcenie spostrzegawczości, rozwijanie pamięci wzrokowej.

26. Zabawy z klockami obrazkowymi. Cel: Rozwijanie spostrzegawczości, kształtowanie umiejętności ujmowania zależności między całością obrazu i jego elementami składowymi.

 

II. Ćwiczenia spostrzegania na materiale abstrakcyjnym (figury geometryczne)

 

1. Rozpoznawanie figur płaskich. Cel: Utrwalanie wyglądu figur geometrycznych, ćwiczenie pamięci wzrokowej i spostrzegawczości.

2. Loteryjka geometryczna. Cel: Kształtowanie umiejętności spostrzegania istotnych cech form geometrycznych. Plansza z układem figur geometrycznych oraz kartoniki z takimi samymi figurami geometrycznymi.

3. Domino z figurami geometrycznymi. Cel: Utrwalanie wyglądu figur geometrycznych, ćwiczenie pamięci wzrokowej, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej Kilkanaście kartoników, z których każdy zawiera po dwa rysunki ze zbiorami figur geometrycznych.

4. Scalanie figur geometrycznych. Cel: Kształtowanie umiejętności ujmowania zależności między całą figurą geometryczną, a jej elementami składowymi, ćwiczenia w syntezie.

5. Dzielenie większych figur geometrycznych na mniejsze. Cel: Kształtowanie umiejętności ujmowania zależności między całą figurą geometryczną, a jej elementami składowymi, ćwiczenia w analizie.

6. Uzupełnianie niekompletnych figur. Cel: Rozwijanie spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Plansze z narysowanymi niepełnymi figurami geometrycznymi.

7. Układanie kompozycji z figur geometrycznych wg wzoru. Cel: Rozwijanie pamięci wzrokowej, spostrzegawczości, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz logicznego myślenia.

8. Różnicowanie w zestawie figur geometrycznych. Cel: Kształtowanie umiejętności spostrzegania istotnych cech form geometrycznych. Dziecko otrzymuje planszę, na której narysowane są przecinające się figury geometryczne. Jego zadanie polega na zróżnicowaniu, nazwaniu i przeliczeniu przecinających się figur.

9. Różnicowanie figur geometrycznych pod względem kształtu, wielkości, koloru i kierunku położenia. Cel: Utrwalanie pojęcia „zbiór”, ćwiczenia w analizie spostrzegania (klasyfikowania). Plansza z figurami geometrycznymi – „znajdź klocek duży, okrągły, czerwony”.

10. Obrysowywanie prostych figur geometrycznych. Cel: Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

11. Kopiowanie figur geometrycznych. Cel: Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Plansze ze wzorami figur geometrycznych, kalka techniczna, czysta kartka papieru, ołówek, kredki.

12. Stemplowanie. Cel: Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

13. Układanie figur z zapałek, z patyczków. Cel: Ćwiczenie pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

14. Rysowanie szlaczków i ornamentów z figur geometrycznych przy użyciu szablonów. Cel: Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

15. Zapamiętywanie figur geometrycznych. Cel: Rozwijanie pamięci wzrokowej i spostrzegawczości. Nauczyciel rozkłada na stole różne figury geometryczne. Dziecko je zapamiętuje. Po krótkiej przerwie nauczyciel je chowa, a dziecko opowiada, jakie figury leżały na stole.

 

Bożena Wera

Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka

 

Bibliografia

1.

Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, WSiP Warszawa 1989.

2.

Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, WSiP Warszawa 1994.
 3. Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, TNOiK Toruń 1996.
 4. Mickiewicz J., Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych, TNOiK Toruń 1999.
 5. Micorek M., Materiały pomocnicze do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi sześcioletnimi i siedmioletnimi, Bielsko-Biała 1995.
 6. Skibińska H., Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu, Bydgoszcz 2001.