Dzień warzywny – scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć
Osoba prowadząca: Hanna Lica
Data: 07.10.2014r.
Grupa: I Kotki
Temat tygodnia: Owoce i warzywa
Temat zajęć: Warzywa jako źródło smacznych witamin.

Cel ogólny:
– zapoznanie z nazwami wybranych warzyw

Cele operacyjne:
– dziecko rozpoznaje warzywa pokazywane na kartach obrazowych
przez nauczyciela
– dziecko wie że aby być zdrowym trzeba jeść warzywa
– odgaduje zagadki
– dziecko rozwija zdolności manualne przez wykonanie pracy
plastycznej
– bierze udział w zabawie ruchowej

Metoda:
– słowna ( wypowiedzi)
– oglądowa (pokaz)
– oparta na działaniu: wykonywanie pracy plastycznej

Formy:
– zbiorowa
– indywidualna

Środki dydaktyczne:
– owoce plastykowe – zabawkowe
– karty obrazkowe przedstawiające warzywa
– wiersz J. Tuwima pt: „Na straganie”
– bibuła, klej, kartki

Przebieg zajęć:
1. Zaprezentowanie kart obrazkowych dzieciom na tablicy.
2. Zabawa z warzywami plastykowymi ( dzieci siadają w kole i na polecenie nauczycielki wskazują wymienione warzywo i mówią jakiego jest koloru)
3. Słuchanie wiersza J. Tuwima pt. „Na straganie” omawianie wiersza poprzez zadawanie pytań przez nauczyciela i odpowiedzi dzieci. Jakie warzywa wystąpiły w wierszu?, Co robiły warzyw?, O czym rozmawiały?.
4. Odgadywanie zagadek czytanych przez nauczyciela ( zagadki o warzywach).
5. Wykonanie pracy plastycznej – wyklejanie sylwety pietruszki białą bibułą ( bibuła biała, zielona)
6. Wypowiedzi dzieci – Co najbardziej podobało Wam się na zajęciach? Po wysłuchaniu odpowiedzi dzieci nauczyciel dziękuje dzieciom za aktywny udział w zajęciach.