Grupa I – Kotki

wychowawcą jest p. Hanna Lica – nauczyciel kontraktowy
zmieniającym nauczycielem jest p. Bożena Wera- nauczyciel dyplomowany
nauczyciel języka angielskiego – p. Hanna Lica – nauczyciel kontraktowy