Grupa II – Biedronki

wychowawcą jest p. Zofia Łuczka – nauczyciel dyplomowany
zmieniającym nauczycielem jest p. Monika Śleziak – nauczyciel stażysta
nauczyciel języka angielskiego – p. Monika Śleziak – nauczyciel stażysta