Grupa II – Biedronki

 PAŹDZIERNIK

Dary jesieni

 

 1. Idzie Jesień z nią gawrony
  Przyfrunęły do nas.

Kra kra kraczą zaglądają,
do okien przedszkola 2x

 1. Czasem deszczyk kapu kapu,

Czasem słonko świeci.

Przyszła Jesień i przyniosła,
kaszty dla dzieci. 2x

 1. Poskaczemy hopsa hopsa

Po parku jesienią.

Popatrzymy jak na drzewach,
liście się czerwienią 2x

Na straganie
Jan Brzechwa

Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:

„Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze”.

„Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!”

Rzecze na to kalarepka:
„Spójrz na rzepę – ta jest krzepka!”

Groch po brzuszku rzepę klepie:
„Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?”

„Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu.
Lecz pietruszka – z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może”.

„A to feler” –
Westchnął seler.

Burak stroni od cebuli,
A cebula doń się czuli:

„Mój buraku, mój czerwony,
Czybyś nie chciał takiej żony?”

Burak tylko nos zatyka:
„Niech no pani prędzej zmyka,
Ja chcę żonę mieć buraczą,
Bo przy pani wszyscy płaczą”.

„A to feler” –
Westchnął seler.

Naraz słychać głos fasoli:
„Gdzie się pani tu gramoli?!”

„Nie bądź dla mnie taka wielka” –
Odpowiada jej brukselka.

„Widzieliście, jaka krewka!” –
Zaperzyła się marchewka.

„Niech rozsądzi nas kapusta!”
„Co, kapusta?! Głowa pusta?!”

A kapusta rzecze smutnie:
„Moi drodzy, po co kłótnie,
Po co wasze swary głupie,
Wnet i tak zginiemy w zupie!”

„A to feler” –
Westchnął seler.

 

 

Zamierzenia WRZESIEŃ

 • Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Wykonuje ćwiczenia ortofoniczne.
 • Rozpoznaje i nazywa swój znaczek.
 • Jest samodzielne w łazience.
 • Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu
 • Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne.
 • Liczy we własnym zakresie; poszerza zakres liczenia.
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości: największy, najmniejszy, większy, mniejszy
 • Konstruuje różnorodne budowle z klocków wg własnego pomysłu.
 • Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie.
 • Rysuje na dowolny temat.
 • Odtwarza rytm podany przez N.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

Godziny pracy w gr. II

Nauczyciel poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
mgr Patrycja Gistel
6.30 – 11.30 11.30 – 16.30 6.30 – 11.30 11.30 – 16.30 6.30 – 11.30
 mgr Urszula Krawczyk
11.30 – 16.30 6.30 – 11.30  11.30 – 16.30 6.30 – 11.30  11.30 – 16.30