Grupa III – Motylki

wychowawcą jest p. Magdalena Chechlińska – nauczyciel dyplomowany
zmieniającym nauczycielem jest p. Elżbieta Wardak – nauczyciel stażysta
nauczyciel języka angielskiego – p. Hanna Lica – nauczyciel kontraktowy