Grupa V – Słoneczka

wychowawcą jest p. Bożena Zaremba – nauczyciel dyplomowany
zmieniającym nauczycielem jest p. Ewa Sokołowska – nauczyciel dyplomowany
nauczyciel wspomagający – p. Beata Rodowicz – nauczyciel dyplomowany
nauczyciel języka angielskiego – p. Hanna Lica – nauczyciel kontraktowy
nauczyciel religii – p. Donata Prończuk – nauczyciel mianowany