Personel

koszalin-10-tablo_resizeDyrektorem Przedszkola Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie jest mgr Kamilla Ber – nauczyciel dyplomowany

wychowawczynią w gr. I jest mgr Hanna Lica – nauczyciel kontraktowy

nauczycielem zmieniającym w gr. I jest mgr Bożena Wera – nauczyciel dyplomowany

wychowawczynią w gr. II jest mgr Zofia Łuczka – nauczyciel dyplomowany

nauczycielem zmieniającym w gr. II jest mgr Monika Śleziak – nauczyciel stażysta

wychowawczynią w gr. III jest lic Magdalena Chechlińska – nauczyciel dyplomowany

nauczycielem zmieniającym w gr. III jest lic Elżbieta Wardak – nauczyciel stażysta

wychowawczynią w gr. IV jest mgr Patrycja Gistel – nauczyciel kontraktowy

nauczycielem zmieniającym w gr. IV jest lic Elżbieta Wardak – nauczyciel stażysta

wychowawczynią w gr. V jest mgr Bożena Zaremba – nauczyciel dyplomowany

nauczycielem zmieniającym w gr. V jest mgr Ewa Sokołowska – nauczyciel dyplomowany
nauczycielem wspomagającym w gr. V jest mgr Beata Rodowicz – nauczyciel dyplomowany
nauczycielem religii jest mgr Donata Prończuk – nauczyciel mianowany

Samodzielnym Referentem ds. żywienia jest Anetta Kabata

szefem kuchni jest Wioletta Pietraś

pomocami w  kuchni są:

  1. Agnieszka Glińska,
  2. Elżbieta Kucińska,
  3. Maria Polaczek – Skirzyńska

pomocami nauczyciela są:

  1. Anna Kopczyńska
  2. Lila Łumianek
  3. Renata Boniewicz
  4. Rozalia Kozyra
  5. Barbara Burdzińska

woźnym jest Dariusz Łebiedź