Planowanie ewaluacji wewnętrznej

PLANOWANIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

TEMAT EWALUACJI:

 

Planowanie, przebieg i efektywność prowadzonych zajęć o tematyce społeczno-profilaktycznej.

CEL EWALUACJI:

 

Zbadanie, czy sposób organizowania sytuacji edukacyjnych o tematyce społeczno–profilaktycznej wystarczająco rozwija kompetencje dzieci w zakresie znajomości i przestrzegania elementarnych norm społecznych.

 

KRÓTKI OPIS STANU – JAK JEST?

  • Każda grupa realizuje Plan Działań Wychowawczych
  • W każdej grupie funkcjonuje Kodeks Postępowania (Umowy z dziećmi)

 

 

PROBLEMY (PYTANIA) BADAWCZE:

 

KRYTERIA OCENY
1. Jak rodzice oceniają bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu?

 

Poziom akceptacji i zgodność z potrzebami dzieci.
2.W jaki sposób są realizowane zajęcia o tematyce społeczno-profilaktycznej?

 

Zgodność realizowanych zadań z programami i planami działań.

Systematyczność pracy.

Różnorodność stosowanych metod i form pracy.

3.Jakie są efekty prowadzonych zajęć o tematyce społeczno-profilaktycznej?

 

Skuteczność realizowanych zajęć.

Efektywność zajęć.

 

 

PLAN BADAŃ

 

Pytanie

Uszczegółowione pytania badawcze

Źródło informacji

Sposób zbierania informacji

1.1 Jak rodzice oceniają bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu? Rodzice Ankieta
1.2 Jaka jest tematyka organizowanych sytuacji społeczno-profilaktycznych? Nauczyciele

Plany miesięczne

Ankieta

Analiza

2.1

 

Jakie metody i formy pracy stosują nauczyciele na zajęciach o tematyce społeczno-profilaktycznej? Nauczyciele

Nauczyciele

Dzienniki zajęć

Ankieta

Wywiad grupowy

Analiza

2.2 Jaki jest stopień realizacji zaplanowanych zadań? Nauczyciele

Plany miesięczne

Ankieta

Analiza

3.1

 

W jaki sposób prezentuje się efekty prowadzonych działań o tematyce społeczno-profilaktycznej? Nauczyciele

Dokumenty

Rodzice

Ankieta

Analiza

Ankieta

3.2

 

W jakim stopniu prowadzenie działań o tematyce społeczno-profilaktycznej ma wpływ na wzrost kompetencji dzieci w zakresie znajomości i przestrzegania elementarnych norm społecznych? Nauczyciele

Dzieci

Rodzice

Ankieta

Rozmowa

Ankieta

 

Ankieta do nauczycieli

Rozmowa z dziećmi

Ankieta do rodziców

Analiza dokumentów: dzienniki zajęć, plany miesięczne

 

Sposób zbierania informacji: ANKIETA DO RODZICÓW

 

Kod Pytanie badawcze

1.1

Jak rodzice oceniają bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu?

3.1

W jaki sposób prezentuje się efekty działań o tematyce społeczno-profilaktycznej?

3.2

Czy prowadzenie działań o tematyce społeczno-profilaktycznej ma wpływ na wzrost kompetencji dzieci w zakresie znajomości i przestrzegania elementarnych norm społecznych?

 

Sposób zbierania informacji: ROZMOWA Z DZIEĆMI

 

Kod Pytanie badawcze

3.2

Czy prowadzenie działań o tematyce społeczno-profilaktycznej ma wpływ na wzrost kompetencji dzieci w zakresie znajomości i przestrzegania elementarnych norm społecznych?

Sposób zbierania informacji: ANKIETA DO NAUCZYCIELI

 

Kod

Pytanie badawcze

1.2

Jaka jest tematyka organizowanych sytuacji społeczno-profilaktycznych?

2.1

Jakie metody i formy pracy stosują nauczyciele na zajęciach o tematyce społeczno-profilaktycznej?

2.2

Jaki jest stopień realizacji zaplanowanych zadań?

3.1

W jaki sposób prezentuje się efekty prowadzonych działań o tematyce społeczno-profilaktycznej?

3.2

W jakim stopniu prowadzenie działań o tematyce społeczno-profilaktycznej ma wpływ na wzrost kompetencji dzieci w zakresie znajomości i przestrzegania elementarnych norm społecznych?

 

 

Sposób zbierania informacji: ANALIZA DZIENNIKÓW ZAJĘĆ, PLANÓW MIESIĘCZNYCH

 

Kod Pytanie badawcze

1.2

Jaka jest tematyka organizowanych sytuacji społeczno-profilaktycznych?

2.1

Jakie metody i formy pracy stosują nauczyciele na zajęciach o tematyce społeczno-profilaktycznej?

2.2

Jaki jest stopień realizacji zaplanowanych zadań?

 

Sposób zbierania informacji ANALIZA DOKUMENTÓW

(kronika, strona internetowa, gazetka przedszkolna, inne)

 

Kod Pytanie badawcze

3.1

W jaki sposób prezentuje się efekty prowadzonych działań o tematyce społeczno-profilaktycznej?

 

 

Opracowanie: mgr Bożena Wera