Przedszkole bez zabawek

PRZEDSZKOLE NR 10 IM. MISIA USZATKA

W KOSZALINIE

PROJEKT EDUKACYJNY

PRZEDSZKOLE BEZ ZABAWEK”

DLA DZIECI W 5 i 6-LETNICH

Opracowanie projektu:

Magdalena Graj

 

Wstęp

 

Dzisiejsze dzieci żyją w świecie pełnym zabawek. Półki w pokojach dziecinnych przeważnie uginają się od plastikowych, nowoczesnych gadżetów. Przeciętny przedszkolak dostaje kilka a nawet kilkanaście zabawek z okazji urodzin, świąt czy dnia dziecka. Często dzieci nawet nie pamiętają jakie zabawki posiadają. Przy czym dzisiejsze zabawki są przeważnie tzw. gotowcami. Dawniej dzieci tworzyły swoje własne zabawki: zastawy stołowe z kubeczków po śmietanie, robiły ciastka z plasteliny czy pączki z piasku. Dzisiaj dostają gotowy zestaw do gotowania, kącik dla lalek, auta czy roboty. Dzieci dostają konkretne rzeczy, nie muszą wykorzystywać wyobraźni do ich tworzenia.

Poprzez projekt edukacyjny „Przedszkole bez zabawek” chciałabym pokazać dzieciom jaką wielką siłę ma ich fantazja, jak wiele niepowtarzalnych rzeczy można zrobić samemu, bądź z pomocą rodziców czy nauczyciela, a czas wolny można spędzać inaczej niż przed telewizorem czy komputerem.

Projektem zostaną objęte dzieci 5,6-letnie z grupy V- nauczyciel wychowawca Magdalena Graj, nauczyciel Urszula Krajewska

Nauczyciele realizujący projekt:

Magdalena Graj

Urszula Krajewska

Okres realizacji: 24.11.2011r.- 20.02.2012r.

Istota metody projektu (krótko zwana projektem) polega na tym, że wychowankowie realizują określone „duże” zadanie (przedsięwzięcie) w oparciu o przyjęte wcześniej założenia.

Ważnymi założeniami tej metody jest to by projekty miały charakter interdyscyplinarny, a więc integrowały wiedzę przekazywaną w ramach zajęć z różnych obszarów edukacyjnych.

 

Cele ogólne:

– znalezienie alternatywnych form zabawy

– samodzielność w podejmowaniu decyzji

– rozwijanie kreatywności

– używanie wyobraźni

– odkrywanie nowych zdolności

-chęć samodzielnego tworzenia

 

 

Metody i formy realizacji projektu:

 

-słowne

-oglądowe

-zadań stawianych do wykonania

-z zespołem

-indywidualnie

-z całą grupą

-z rodzicami

-własnych doświadczeń

 

Środki dydaktyczne:

 

-opowiadania, wiersze, obrazki, ilustracje, rekwizyty, płyty Cd, przybory plastyczne,materiały przyrodnicze, surowce wtórne zgromadzone w przedszkolu w grupie V

 

 

Współpraca ze środowiskiem w realizacji projektu:

 

-udział rodziców w zbiórce materiałów potrzebnych do realizacji „Przedszkola bez zabawek”

 

 

 

Lp.

Harmonogram zadań

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

1.

Spotkanie z rodzicami, poinformowanie o celach, zadaniach projektu, ustalenie zasad przebiegu projektu oraz zbiórki materiałów potrzebnych do realizacji „Przedszkola bez zabawek”

24.11.2011r.

Magdalena Graj

2.

Dzień pierwszy: Muzyka jest wszędzie

-utrwalenie wiadomości na temat wybranych instrumentów perkusyjnych

-rozwijanie mowy poprzez powtarzanie słów dźwiękonaśladowczych

-doskonalenie logicznego wypowiadania się na podany temat

-doskonalenie umiejętności składania obrazka

-wykonanie własnoręcznie instrumentów muzycznych z surowców wtórnych oraz materiałów plastycznych i przyrodniczych

 

13.02.2012r.

Magdalena Graj

Urszula Krajewska

3.

Dzień drugi: Żyj w zgodzie z przyrodą

-rozumienie potrzeby ochrony przyrody

-pogłębienie umiejętności segregacji śmieci

-rozpoznawanie zmysłem dotyku różnego rodzaju surowców wtórnych i nazywanie ich

-pogłębianie zasobu wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej

-współdziałanie w grupie

-wykorzystanie surowców wtórnych do stworzenia zabawek oraz makiety parku

-doskonali sprawność ruchową

 

14.02.2012r.

Magdalena Graj

Urszula Krajewska

4.

Dzień trzeci: „Każdy chce mieć dom”

-stwarzanie sytuacji zachęcających do swobodnych wypowiedzi przy dzieleniu się doświadczeniami i przeżyciami

-kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi -rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

-utrwalenie materiału w zakresie pojęć liczbowych- przeliczanie elementów w zakresie 5

-zdobywanie wiedzy na temat dawnych warunków mieszkaniowych

-rozwijanie wiedzy dotyczącej życia naszych przodków

-rozwijanie ekspresji twórczej dziecka w dziedzinie aktywności plastycznej- wykonanie domów z pudełek oraz innych materiałów plastycznych

 

15.02.2012r.

Magdalena Graj

Urszula Krajewska

5.

Dzień czwarty: „Kształcenie umiejętności mierzenia różnorodnymi sposobami”

-porównywanie wielkości i długości dwóch obiektów

-odmierzanie długości krokami, stopa za stopą oraz miarką

-współpraca podczas tworzenia wspólnej gry planszowej „Warcaby”

-samodzielne tworzenie dowolnie wymyślonych gier planszowych oraz zasad do nich z uzbieranych materiałów (nakrętki, kartony)

16.02.2012r.

Magdalena Graj

Urszula Krajewska

6.

Dzień piąty: „ Zabawy z wiatrem”/span>

-obserwowanie działania wiatru, określanie charakterystycznych cech wiatru

-wskazywanie niszczącego wpływu wiatru na przyrodę

-poznawanie urządzeń wykorzystujących wiatr

-samodzielne wykonanie wiatraczków, wykorzystanie drewnianych patyczków oraz papieru, sprawdzenie działania wiatraczków na wietrze

17.02.2012r.

Magdalena Graj

Urszula Krajewska

7.

Spotkanie podsumowujące projekt edukacyjny „Przedszkole bez zabawek”

spotkanie z rodzicami

-podsumowanie działań wykonanych z dziećmi podczas trwania projektu

-wystawa wykonanych samodzielnie zabawek, gier, makiet przedstawiających domy i ulice naszego miasta oraz parku koszalińskiego

-wręczenie dyplomów uczestnictwa w projekcie edukacyjnym „Przedszkole bez zabawek”

20.02.2012r.

Magdalena Graj

Urszula Krajewska