Przykładowe trudności wychowawcze

Przykładowe trudności wychowawcze

 

Nieposłuszeństwo. Rodzice często niepokoją się, gdy ich dziecko jest nieposłuszne, mało zdyscyplinowane, uparte lub przekorne. Podporządkowanie się woli rodziców jest sprawą ważną. Dziecko zdane jedynie dla siebie byłoby narażone na wiele różnych niebezpieczeństw. Karność wyznacza granice postępowania, poza które dziecko nie powinno wykraczać, ale nie może to być również ślepe posłuszeństwo. Wymagając od dziecka określonych form zachowania, obowiązkiem rodziców jest wyjaśnienie dziecku dlaczego rodzic podjął taką decyzję nie inną, z jakiego powodu wprowadził dany zakaz, czy karę, opiekun powinien czuć potrzebę poinformowania swego dziecka o podejmowanych decyzjach względem niego. Rodzice nie powinni natomiast starać się likwidować nieposłuszeństwa samymi karami, gdyż daje to jedynie skutki doraźne, a złe zachowanie z czasem i tak się pogłębia.

 

Infantylizm. Kłopoty wychowawcze sprawiają rodzicom dzieci przejawiające zachowania infantylne. Są różne rodzaje infantylizmu, infantylizm uczuciowy, psychiczny, fizyczny. Infantylizm uczuciowy polega na wyrażaniu uczuć i emocji w sposób charakterystyczny dla dziecka w młodszym wieku. Dzieci infantylne bardzo szybko wpadają w złość, z mniej ważnych powodów płaczą i z byle czego śmieją się. Często dzieci normalnie rozwinięte fizycznie i umysłowo, ale nie dojrzałe jeszcze do nauki szkolnej, skupiają swą uwagę na zabawie nie na nauce, nie umieją się przystosować do grupy rówieśników w klasie, są lękliwe płaczliwe i nieśmiałe, jest to wówczas opóźnienie w rozwoju emocjonalnym i socjalnym, czyli infantylizm psychiczny. Jeśli jednak wyżej wymienionym zachowaniom towarzyszy niski wzrost oraz opóźnienie okresu dojrzewania mówimy o infantylizmie fizycznym.

 

Zazdrość. W rodzinach wielodzietnych często pojawiającym się problemem jest zazdrość. Występuje ona wówczas, gdy okazywane przez rodziców uczucia w stosunku do dzieci są nierównomierne. Jedno z nich może być zbytnio zachwalane i doceniane przez rodziców, a drugie przez to zaniedbywane lub mniej dostrzegane i odsuwane na bok. Takie postępowanie rodziców w stosunku do dzieci może doprowadzić do zazdrości między rodzeństwem, a w późniejszym czasie nawet do nienawiści między nimi, co jest bardzo szkodliwe w wychowaniu rodzinnym.

 

Bójki. Kolejnym przejawem trudności wychowawczych w rodzinie są bójki. Są one następstwem nieporozumień i konfliktów między rodzeństwem. Występują w momencie, gdy jedno z nich chce dominować nad pozostałymi i narzucić im swą wolę. Dochodzi wówczas do rozstrzygania konfliktów za pomocą siły i pięści. Bójki powstają przeważnie pod nieobecność rodziców, gdy nie ma nikogo kto mógłby pomóc w rozwiązaniu problemu.