Rada rodziców

Konto bankowe 

Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 10
w Koszalinie

PKO BP I/O Koszalin
76102027910000710200088419

 
składka w roku szkolnym 2018/2019 to 33 zł płatna co miesiąc do 15 dnia miesiąca:)

 
PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2018/2019

 

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW – ANETA GRYGOROWICZ

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW – ARKADIUSZ GÓRA

SKARBNIK – ANNA ORZECHOWSKA

SEKRETARZ – PAULINA WITENBERG

 

KOMISJA REWIZYJNA:

  1. Izabela Kaczmarek
  2. Katarzyna Dębiec

PRZEDSTAWICIELE RAD ODDZIAŁOWYCH:

Grygorowicz Aneta gr. I

Dowgielewicz Marta gr. I

Góra Arkadiusz gr. I

Orzechowska Anna gr. II

Berezowska Sylwia gr. II

Pawlak Edyta gr. II

Górski Radosław gr. III

Linkiewicz Anna gr. III

Kaczmarek Izabela gr. III

Miller Dawid gr. IV

Sadłyk Piotr gr. IV

Witenberg Paulina gr. IV

Dębiec Katarzyna gr. V

Grabowski Patryk gr. V

Mizińska Izabela gr. V

 

<