Ramowy rozkład dnia 4-5-latki

Copyright © 2019 Przedzkole 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie | All rights reserved.
Caresland powered by WordPress
07:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci
 • zabawy integracyjne, w kącikach zgodne z wyborem dzieci

 • działania nauczycielki o charakterze wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,

 • gry planszowe, układanki.

8:00– 8:20

 

 

20 minut

Zabawy dowolne
 • zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,

 • zabawy wybrane przez dzieci,

 • zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, rozwijające,

 • gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.

8.20- 8.30

 

10 minut

Ćwiczenia poranne
 • ćwiczenia poranne w formie zabawowej lub zadaniowej,

 • zdyscyplinowanie grupy,

 • wspomaganie rozwoju dzieci w sferze ruchowej,

8:30 – 8:50

 

 

 

20 minut

I śniadanie
 • wpajanie zasad dobrego wychowania; BHP,

 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych,

 • kulturalne spożywanie posiłków (zwracanie uwagę na przyciszony ton rozmów, by w ten sposób wyciszyć dzieci i pozwolić odkrywać im możliwość komunikowania się bez „krzyku”),

8:50– 9:30

 

 

 

 

 

 

 

 

40 minut

Zabawy dowolne
 • zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,

 • zabawy wybrane przez dzieci,

 • gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci,

 • zabawy oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka takie jak: zabawy spontaniczne, zabawy spontaniczne z udziałem nauczycielki, zabawy wg określonych reguł dobrowolnie podejmowane przez dzieci; zabawy wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka: zabawy tematyczne,

 • zabawy konstrukcyjne,

 • zabawy twórcze.

9:30 – 9:35

 

5 minut

Czynności samoobsługowe przewidziane przez nauczyciela
 • czynności organizacyjne, opiekuńcze,

 • przygotowanie materiałów do zajęć, przygotowanie dzieci do zajęć.

9:35 – 10:00

 

 

 

 

 

 

 

25 minut

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela

 

Zabawy ruchowe, zabawy porządkowo organizacyjne

 • zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z miesięcznego planu pracy wychowawczo–dydaktycznej zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych wskazanych w zatwierdzonym do realizacji programem wychowania przedszkolnego,

 • zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych; BHP.

10:00 – 10:15

15 minut

II śniadanie
 • wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych,

10.15- 11.15

 

 

60 minut

Pobyt na świeżym powietrzu
 • wycieczki, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, gry, zabawy ruchowe, sportowe, zabawy samodzielne inicjowane przez dzieci, podejmowanie zabaw badawczych; BHP.

11:15 – 11:30

 

11:30 – 12:00

45 minut

Przygotowanie do obiadu

Obiad – I część

 • czynności organizacyjne, samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów,

 • wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych,

12:00 – 13:00 12:30 – 13:00

60 minut

Odpoczynek po obiedzie
 • zapewnienie dzieciom różnych form odpoczynku.

13:00 – 13:30

13:30 – 13:50

 

Odpoczynek po obiedzie

czynności samoobsługowe

przygotowanie do II części obiadu

 • zapewnienie dzieciom różnych form wypoczynku, wyciszenia,

 • kształtowanie nawyków higienicznych,

 • kulturalne spożywanie posiłków

13:50 – 14:30

 

II część obiadu
 • wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych,

14.30- 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy dowolne,

rozchodzenie się dzieci

 • zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,

 • zabawy wybrane przez dzieci,

 • gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci,

 • zabawy oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka takie jak: zabawy spontaniczne, zabawy spontaniczne z udziałem nauczycielki, zabawy wg określonych reguł dobrowolnie podejmowane przez dzieci; zabawy wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka: zabawy tematyczne,

 • zabawy konstrukcyjne,

 • zabawy twórcze.