Ramowy rozkład dnia 6-latki

7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci,
 • zabawy integracyjne, w kącikach zgodne z wyborem dzieci
 • prace nauczycielki o charakterze wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,
 • gry planszowe, układanki
8:00– 8:20

 

20 minut

 

Zabawy dowolne
 • zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań
 • zabawy wybrane przez dzieci,
 • zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, rozwijające,
 • gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci,
8:20 –8:30

 

10 minut

Ćwiczenia poranne
 • ćwiczenia poranne są pierwszym zorganizowanym i uporządkowanym elementem pracy z grupą dzieci.
 • zdyscyplinowanie grupy
 • wspomaganie rozwoju dzieci w sferze ruchowej
8.30- 8.50

 

 

 

 

20 minut

I śniadanie
 • pełnienie dyżurów
 • wpajanie zasad dobrego wychowania,
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
 • kulturalne spożywanie posiłków (zwracanie uwagę na przyciszony ton rozmów, by w ten sposób wyciszyć dzieci i pozwolić odkrywać im możliwość komunikowania się bez „krzyku”),
8:50 – 9:00

 

10 minut

Czynności samoobsługowe przewidziane przez nauczyciela
 • czynności organizacyjne, opiekuńcze
 • przygotowanie materiałów do zajęć, przygotowanie dzieci do zajęć
9:00 – 9:50

 

 

 

 

 

 

50 minut

 

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela

 

Zabawy ruchowe, zabawy porządkowo organizacyjne

 • zajęcia wychowawczo- dydaktyczne wynikające z miesięcznego planu pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych wskazanych w zatwierdzonym do realizacji programem wychowania przedszkolnego
 • zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych;
9.50- 10.00

10.00-10.15

25 minut

Przygotowanie do II śniadania

II śniadanie

 • pełnienie dyżurów
 • wpajanie zasad dobrego wychowania,
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
10.15- 11.15

 

 

60 minut

Pobyt na świeżym powietrzu
 • wycieczki, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, gry, zabawy ruchowe, sportowe, zabawy samodzielne inicjowane przez dzieci, podejmowanie zabaw badawczych,
11:15 – 11:30

 

11:30 – 11:50

35 minut

Przygotowanie do obiadu

Obiad – część I

 • czynności organizacyjne, samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów
 • wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
11:50 – 12:00 12:30 – 13:00

10 minut

Odpoczynek po obiedzie
 • zapewnienie dzieciom różnych form relaksu
12:00– 13:00

 

60 minut

Zabawy dowolne
 • zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań
 • zabawy wybrane przez dzieci,
 • zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, rozwijające,
 • gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci,
13:00 – 13:50 Zajęcia doadatkowe, zajęcia organizowane przez nauczyciela czynności samoobsługowe przygotowanie do obiadu
 • prace nauczycielki o charakterze wyrównawczym
 • zabawy dowolne
 • kształtowanie nawyków higienicznych
13.50 – 14:30

 

14.30 – 16:00

Obiad – część II

 

zabawy swobodne, czynności porządkowe

rozchodzenie się dzieci

 • pełnienie dyżurów,
 • kulturalne spożywanie posiłków
 • zajęcia dodatkowe, rozwijanie zainteresowań dzieci
 • zabawy integracyjne, w kącikach zgodne z wyborem dzieci
 • prace nauczycielki o charakterze wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,
 • gry planszowe, układanki