Rekrutacja 2018/2019

Szanowni rodzice.

W bieżącym roku po raz kolejny prowadzimy elektroniczny nabór nowych dzieci do przedszkola  za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem:

http://nabory.eduportal.koszalin.pl/

Harmonogram:

zarzadzenie-w-sprawie-harmonogramu-rekrutacji-do-przedszkoli-2018

uchwala-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-rekrutacji-do-przedszkoli

I ETAP REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/18

Drodzy Rodzice!
W załączniku poniżej zamieszczona została Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018. Kartę należy wypełnić i podpisać (oboje rodziców) i dostarczyć do dyrektora do dnia 22.03.2017r. Kartę wypełniają tylko i wyłącznie Rodzice dzieci uczęszczających do grupy I,II,III,IV.

karta_potwierdzenia_woli_uczszczania_dziecka_do_przedszkola_w_roku_szkolnym_2016_17_2016_03_11_18_18_18_700-1-1

Szanowni rodzice.

W bieżącym roku po raz kolejny prowadzimy elektroniczny nabór nowych dzieci do przedszkola  za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem:

http://nabory.eduportal.koszalin.pl/

Harmonogram

zarzadzenie-424_1513_17-harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli

Zgodnie z harmonogramem naboru  w terminach  od  12 maja  2017 r.  od godz. 15,00 do 17 maja 2015r do godz.15,00  potwierdzać będziecie wolę przyjęcia do przedszkola dziecka zakwalifikowanego do placówki w wyniku rekrutacji.  Proszę o wypełnienie zamieszczonej poniżej  karty i złożenie w przedszkolu w ww. terminie.

potwierdzenie-woli-uczeszczania-dziecka-do-przedszkola

Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni rodzice.

W bieżącym roku po raz kolejny prowadzimy elektroniczny nabór nowych dzieci do przedszkola  za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem:

http://nabory.eduportal.koszalin.pl/

Harmonogram

Harmonogram naboru 2016/2017


Uchwała
Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli

 

Szanowni rodzice.

Chętnych rodziców do kontynuacji edukacji dziecka w naszym przedszkolu prosimy o złożenie wniosku „Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Koszalin w roku szkolnym 2016/2017” w nieprzekraczalnym terminie do 11.03.2016 r. ( Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i kompletnie oraz podpisany przez obydwojga rodziców/ opiekunów prawnych).
Nie złożenie wniosku jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Karta-potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017

W bieżącym roku po raz kolejny prowadzony będzie elektroniczny nabór nowych dzieci do koszalińskich przedszkoli

za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem:

http://nabory.eduportal.koszalin.pl/

Na w/w stronie internetowej  będzie można  uzyskać wszelkie informacje na temat ilości wolnych miejsc
w poszczególnych przedszkolach.