Ruch na świeżym powietrzu a rozwój dziecka

Ruch na świeżym powietrzu a rozwój dziecka

Właściwie zaplanowane zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki są dla dzieci wielką atrakcją, a także kształtują ich sprawność fizyczną, rozwijają mowę i myślenie oraz poszerzają wiedzę na temat środowiska społeczno-przyrodniczego.

Należy pamiętać, że dziecko powinno codziennie przebywać na świeżym powietrzu bez względu na porę roku. Aktywny wypoczynek jest ważnym elementem hartowania oraz podnoszenia odporności organizmu. Przedszkolaki aktywnie uczestniczące w zajęciach na powietrzu podnoszą poziom swojej sprawności ruchowej, uczą się poruszać po nowym terenie, doskonalą orientację i spostrzegawczość oraz rozwijają samodzielność. Zajęcia organizowane w ogrodzie przedszkolnym są bardzo lubiane przez dzieci nie tylko w wieku przedszkolnym. Zaspokajają ich potrzebę ruchu i kontaktów rówieśniczych.

Spacerując ulicami swojej miejscowości dzieci dostrzegają piękno otoczenia, mają kontakt z kulturą i sztuką, poznają instytucje, zabytki oraz symbole oraz znaki. Uczą się bezpiecznego poruszania po chodnikach, zasad przechodzenie przez ulicę. Wycieczka do parku to okazja do obserwacji otaczającego nas piękna przyrody, rozbudzają w sobie emocje.

Poznawanie różnych środowisk przyrodniczych uczy dzieci właściwego zachowania nad wodą, w parku, w lesie, na ulicy. Dzieci rozwijają poznawanie wielozmysłowe, obserwują formy życia, bogactwo kolorów, dźwięków, zapachów. Naturalne środowisko może być dla dzieci miejscem zabaw badawczych z wodą, śniegiem, piaskiem. Takie zabawy zachęcają do wymiany spostrzeżeń, dzielenia się emocjami, uczą dostrzegać przyczynę i skutek pewnych zjawisk zachodzących w przyrodzie, wokół nas. Dzieci na spacerach, czy wycieczkach uczą się uważnego słuchania i rozumienia wypowiedzi dorosłych.

Organizując zajęcia, zabawy na świeżym powietrzu musimy pamiętać o tym, że dzieci najlepiej uczą się poprzez obserwację oraz doświadczenia. Stwarzajmy więc przedszkolakom sytuacje do doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy w różnych działaniach, z których będą czerpać zadowolenie i radość.

 

Opracowała:

Magdalena Graj