Scenariusz dla dzieci 3-4 letnich – Inscenizacja „Na straganie” w wykonaniu nauczycielki

Scenariusz dla dzieci 3-4 letnich

Temat: Inscenizacja „Na straganie” w wykonaniu nauczycielki

Metoda:

– podająca

– eksponująca

– problemowa

Formy:

– praca jednostkowa

– praca grupowa

– praca zbiorowa

Cele:

1. Wdrażanie do uważnego słuchania.

2. Rozwijanie aktywności twórczej dziecka poprzez wykorzystanie dziecięcej ekspresji.

3. Zachęcanie dzieci do spożywania warzyw.

Środki dydaktyczne:

-sylwety warzyw

– nagranie wiersza „Na straganie” z magnetofonu

– emblematy warzyw do zawieszenia

– makieta drzewa

– ilustracje warzyw

Przebieg zajęcia:

1. Inscenizacja wiersza „Na straganie” J. Brzechwy.

– wykorzystanie sylwet warzyw oraz nagrania magnetofonowego Nawiązanie do zdrowego stylu życia poprzez spożywanie warzyw.

2. Utrwalenie nazw warzyw występujących w wierszu

– zawieszenie ilustracji na tablicy

3. Zabawa ruchowa „Warzywa do garnka”.

4. Wspólne zdobienie drzewka zdrowia emblematami warzyw.