Scenariusz dla dzieci 3-4 letnich – Wykonanie plakatów na temat ochrony przyrody

Scenariusz dla dzieci 3-4 letnich

Temat: Wykonanie plakatów na temat ochrony przyrody

Metoda:

-podająca

-eksponująca

-problemowa

Forma:

-praca jednostkowa

-praca grupowa

-praca zbiorowa

Cele:

1.Utrwalenie sposobów ochrony przyrody

2.Samodzielne wykonanie plakatów przez dzieci

3.Prezentacja plakatów w sali zabaw ( dekoracja sali )

Środki dydaktyczne:

-duże arkusze papieru pakowego

-kredki, farby, skrawki z gazet, klej

Przebieg zajęcia:

1.Rozmowa przy obrazkach na temat różnych sposobów ochrony przyrody.

2.Wyjaśnienie pojęcia plakat.

3.Przydział zadań dla dzieci – podział na grupy.

4Wykonanie plakatów ( odrysowywanie stopy dziecka, zdobienie jej i wykonanie reszty plakatu techniką dowolną )

5.Krótka zabawa – gimnastyka palców.

6.Dekoracja sali plakatami wykonanymi przez dzieci.

Opracowała: mgr Bożena Zaremba