Scenariusz jasełek dla najmłodszych

CELE:

1 kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych

2 kształtowanie umiejętności prezentowania własnych

talentów

3 uwrażliwianie na estetykę i odpowiedni odbiór sztuki

4 integrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem

 

POMOCE:

 

Żłóbek z małym Jezusem, grota betlejemska, aniołki na rozgwieżdżonym niebie, stroje dla dzieci ( dla aniołów, pasterzy, Matki Bożej, św. Józefa i królów), rekwizyty dla pasterzy, rekwizyty dla trzech Króli ( mirra, kadzidło, złoto ).

 

PRZEBIEG JASEŁEK

(wchodzą dzieci na scenę)

Anioł 1
Martwiłeś się przyjacielu. Ja też z Tobą, Gabrielu, o Dzieciątko, o Maryję, czy ich dach przed nocą skryje.

Anioł 2
Tak, to prawda mój Aniele, w ludzkich sercach strachu i chłodu wiele.

Anioł 1
Betlejem, miasto rodzinne, ale Świętej Rodzinie niezbyt przychylne.

Anioł 2
Zabrakło dla nich miejsca w gospodzie. Pan Jezus w małej szopce się narodził.

KOLĘDA „JEZUS MALUSIEŃKI” /ŚPIEWA MARYJA/

1. Jezus malusieńki leży wśród stajenki,

płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.(2x)

2. Bo uboga była rąbek z głowy zdjęła,

którym dziecię owinąwszy siankiem je okryła.(2x)

Anioł 3
Biegnijcie prędko i obudźcie pasterzy, by pokłon Dzieciątku oddali!

KOLĘDA „WŚRÓD NOCNEJ CISZY…”

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!

Ref. Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. (2x)

Pasterz 1
Co to? Czy moje oczy śpiące? Wielka gwiazda płonie i świeci jasno jak słońce!
Czyżby nastał już świata koniec?

Pasterz 2
Jak dobrze że już wstaliście! Dziwy się dzieją na świecie – na niebie gwiazda się pali.
Hej, chłopcy! Czy mnie słyszycie?

Pasterz 3
Jasność jakaś się do nas zbliża. Patrzcie! To anioły z niebieskiej krainy, przynoszą jakieś nowiny!

(Anioły budzą pasterzy)

Anioł 1
Światłość nad Betlejem się rozchodzi… W środku nocy już uśpiony świat się budzi, bo dziś Pan Jezus się narodził…

Anioł 2
Pastuszkowie do drogi się szykują, zwierzęta w szopie zamykają, podarki pakują…

PASTORAŁKA „BOSY PASTUSZEK” /z elementami ruchu/

1 Był pastuszek bosy, na fujarce grał,
pasał w górach owce i w szałasie spał.
Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli,
obudzili go, gdy spał, gdy spał,
obudzili go gdy spał, gdy spał.

Ref. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
bo Narodzenia czas wypełnił dni.
Tam gdzie stajenka, razem z bydlątkami
leży Dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat
i Narodzenia dziś wita czas.
Biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
Na niebie pierwszej gwiazdy blask.

(Pasterze przychodzą do Małego Jezusa)

Pasterze 2, 4
Witaj nam, o witaj Maleńki… Nasz Królu i Panie, co z zimna dygocesz cały w żłóbeczku na sianie.

Pasterze 1, 5, 6
Boże Wielki dziś zrodzony, co na sianku leżysz, przyjmij te ubogie dary od Twoich pasterzy.

Pasterze 3, 7
Przyszliśmy wszyscy do Twojej stajenki! Składamy Tobie, Dzieciątko Boże, co tylko biedny pasterz dać może.

KOLĘDA „PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM” /z elementem ruchu/

1 Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze:

Ref. Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój na ziemi. (2x)

2. Oddawali swe ukłony w pokorze,
Tobie z serca ochotnego, o Boże.

Ref. Chwała na wysokości…

Anioł 4
Z dalekiego kraju, z dalekiej pustyni, jadą Trzej Królowie bardzo już znużeni…
Anioł 5
Zawierzyli gwieździe nad Betlejem… Ona im stajenkę wskazała promieniem.

KOLĘDA „MĘDRCY ŚWIATA”

1 Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie?
Powiedzcie nam trzej królowie, chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży.
A proroctwo Jego zgonu już się w świecie szerzy.

Ref. Przed Maryją stają społem, niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem, składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie, pałając z miłości?

(Królowie przychodzą do Jezusa i oddają Mu pokłon)

Król 1
W moim kraju – stąd daleko – słyszeliśmy o Tobie… Witamy Cię Królu-Dziecię narodzony w żłobie.

Król 2
Do Betlejem spieszyliśmy powitać Jezusa małego, który dla nas zstąpił z nieba wysokiego.

Król 3
Jezusa narodzonego wszyscy powitajmy… Jemu dary przez nas przyniesione razem oddajmy.

KOLĘDA „DZISIAJ W BETLEJEM”

1 Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.

Ref. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają! (2x)

2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje.
I Józef Święty, i Józef Święty Ono pielęgnuje.

Ref. Chrystus się rodzi…

Anioł 6
Świecą gwiazdy, mrugają, do siebie się uśmiechają. Wysyłają swe promienie oświetlając jasno ziemię.

Anioł 7
A najwięcej jedna – złota – co nad szopką migota.

Matka Boża
Kto jeszcze przyjdzie do Dzieciątka Świętego w tę noc od gwiazd jasną, od gwiazd złotą?

Józef
Kto dzisiaj przyjdzie do niego, do stajenki ciasnej, w blasku gwiazdy betlejemskiej jak słoneczko jasnej?

Pasterze 2, 4
Pójdzie tam każdy, kto jest dobry i komu smutno jest na tym świecie…

Pasterz 1, 5, 6
Pójdzie tam każdy, by popatrzeć na Boże Dziecię, na jego żłóbek ciasny…

Pasterz 3, 7 – Pójdzie i uklęknie i wraz z aniołami zaśpiewa kolędę…

KOLĘDA „MALEŃKA MIŁOŚĆ” /z elementem ruchu/
1. Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło,
A razem z Nim Maleńka przyszła Miłość.

Ref.: Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni,
Dla tej Miłości Maleńkiej.
2. Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić.
Już nadszedł czas, już Dziecię się zbudziło,
A razem z Nim Maleńka przyszła Miłość.

Ref.: Maleńka Miłość zbawi świat,
Maleńką Miłość chrońmy z lękiem.
Dziś ziemia drży i niebo drży
Od Tej Miłości Maleńkiej.

 

(Na zakończenie wszystkie dzieci razem składają życzenia i wręczają drobny upominek dla rodziców)

Spokojnych, zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie rodzinnym
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe święta
Niosą wszystkim betlejemski blask.

Opracowała mgr Kamilla Ber