Scenariusz zajęć badawczych w grupie przedszkolnej – POWIETRZE

Scenariusz zajęć badawczych w grupie przedszkolnej – POWIETRZE

 

Temat: Co potrafi latać?

 

Opracowany przez Kamillę Ber, nauczycielkę w Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie

Czas trwania 60 min.

Uczestnicy: grupa dzieci 5 lub 6 letnich.

Miejsce: sala przedszkolna.

Cel główny: rozbudzanie zainteresowań dzieci otaczającym światem.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • rozumie zjawisko powstawania wiatru i poznaje niektóre jego właściwości
 • rozwija pojemność płuc poprzez wykonywanie ćwiczeń oddechowych
 • doskonali sprawności manualne przez zaginanie i zgniatanie papieru; łączenie różnych materiałów
 • wykonuje pracę według instrukcji nauczyciela
 • integruje się z innymi dziećmi podczas wspólnych zabaw
 • potrafi współpracować w grupie
 • nie potrąca kolegów i nie krzyczy podczas zabaw ruchowych

 

Metody:

 • oparte na obserwacji (oglądowe) – oglądanie obrazków
 • oparte na słowie (werbalne) – rozmowa, polecenia prowadzącej zajęcia
 • oparte na działalności praktycznej – zabawy ruchowe, zadania stawiane dzieciom do wykonania,
 • metody aktywizujące – zabawy integrujące grupę
 • metody oparte o doświadczeniu

Formy pracy: indywidualna, zespołowa i grupowa.

Pomoce dydaktyczne:

Załącznik 1. http://moim-zabim-okiem.blog.pl/2005/10/19/dmuchawce-latawce-wiatr/– zdjęcie dmuchawca,

Załącznik 2. http://pozytywnezycie.blox.pl/2010/05/Troche-optymizmu.html – zdjęcie dmuchawca,

Załącznik 3. http://www.ptaki.fotolog.pl/7,2006,archiwum.html – zdjęcie mewy;

woreczki foliowe, słomki, piłeczki pingpongowe, wiatraczki, gazety, piórka, rolki po papierze toaletowy lub ręczniku kuchennym dla każdego dziecka, bibuła, papier, sznurek, plastelina, klej, nożyczki, płyta CD z nagraniem odgłosów wiatru.

 

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie się z dziećmi i zachęcenie do wspólnej zabawy „Wiatr i wietrzyk”. Dzieci ruchem rąk pokazują jak wieje słaby wiatr i jak silny wiatr. Nauczyciel gra na bębenku – wieje wicher, a jak na trójkącie – to delikatny wietrzyk wieje.
 2. Słuchanie odgłosów wiatru. Dzieci odpowiadają na pytanie: Co to jest wiatr?
 3. Doświadczenia związane z wprawieniem powietrza w ruch. Nauczyciel dzieli dzieci na zespoły. Każdy zespół otrzymuje inne zadanie, np.:
 • Zabawy z gazetą: wachlowanie; podrzucanie; dmuchanie;
 • Dmuchanie przez słomkę na piłeczkę pingpongową;
 • Wprawienie w ruch wiatraczka;
 1. Zabawy z papierowym samolotem – dzieci składają samolot według instrukcji nauczyciela lub dziecka i swobodnie puszczają je do siebie.
 2. Słuchanie wiersza J. Strasburzyńskiej „Dmuchawiec”

Kiedy trawa podrośnie na wiosnę,

Kiedy całkiem urośnie już prawie,

Nagle w trawie pojawia się kulka.

Żółta kulka, a po niej dmuchawiec.

Dmuchniesz w toto i leci

Jak srebrzysty bukiecik

Z kwiatuleńków leciutkich jak piórka.

Nagle znikną kwiatuszki

Jak za dotknięciem różdżki.

Tylko trawa i słonko i chmurka.

 1. Dzieci oglądają obrazek dmuchawca. Rozmowa na temat treści wiersza i odpowiedź na pytanie: Dlaczego dmuchawiec lata? Co unosi go w górze?
 2. Zabawa ruchowa: dzieci dmuchają na woreczki foliowe czy też na piórka. Dlaczego latają?
 3. Dzieci odpowiadają na pytanie jakie zwierzęta potrafią latać? Dlaczego? Dzieci wymieniają nazwy ptaków, które znają. Nauczyciel kieruję rozmowę i przypomina o ptakach, które są nad morzem.
 4. Zabawa ruchowa : w trakcie muzyki dzieci rękoma naśladują ruchy skrzydeł ptaków. Jak muzyka cichnie dobierają się w trójki. Dwójka ptaszków robi domek dla trzeciego ptaszka. Muzyka znowu gra i zmiana – teraz inny ptaszek jest w domku.
 5. Ptaszek – mewa z papieru. Dzieci wykonują pracę plastyczną z wykorzystaniem rolki po papierze toaletowym lub ręczniku kuchennym, bibuły, papieru, sznurka, plasteliny, kleju.
 6. Prezentacja powstałych prac w kąciku dla rodziców. Podziękowanie za udział w zajęciach.

 

Bibliografia:

Przewodnik Metodyczny „Wesołe Przedszkole Czterolatka”, WSiP (tekst wiersza)

Internet

Pomysł własny

 

Załącznik 1:

Załącznik 2:

Załącznik 3: