Scenariusz zajęć dydaktycznych z języka angielskiego

 

Scenariusz zajęć dydaktycznych z języka angielskiego

Opracowała: Hanna Lica

Grupa: IV – Pszczółki

Data: 28.04.2016 r.

Czas trwania: 30 min.

Temat zajęć: Exotic animals and clothes.

Cele ogólne:

– Zaznajomienie dzieci ze słówkami: crocodail, elephant, camel, tortoise, T – Shift, trousers,

dress, skirt.

– pobudzenie aktywności dziecka,

– rozwój sprawności dużej motoryki,

Cele operacyjne:

Dziecko:

– potrafi powtórzyć nazwy nowo poznanych zwierząt

– rozumie polecenia nauczyciela mówione w języku angielskim,

– poznaje nowe zabawy i chętnie w nich uczestniczy,

– integruje się z grupą rówieśników podczas wspólnych zabaw ruchowych,

– umiejętnie obserwuje leżące przed nim karty prezentacyjne(fleshcards) i stara

się zapamiętać co znajduje się na obrazku,

– śpiewa i ilustruje ruchem piosenki w języku angielskim.

Metody:

– praktycznego działałania

– oglądowa ( flashcards)

– słowna

Formy:

– zbiorowa ( praca z całą grupą)

– indywidualna ( wypowiedzi dzieci)

Środki dydaktyczne:

– magnetofon z piosenkami z płyty CD

– karty prezentacyjne tzw: flashcards

– maskotka Hippo

Przebieg zajęć:

Przywitanie w kręgu z maskotką Hippo, wspólne zaśpiewanie piosenki pt:,,Hippo say Hello…”
Dzieci siedzą w kółku a nauczyciel z Maskotką Hippo zadaje każdemu dziecku pytanie ,,How are you today?’’ Are you happy, angry, sad, scared? Dziecko w zależności od swojego samopoczucia odpowiada na zadane pytanie np: I am happy.
Zabawa ruchowa- Wspólne zaśpiewanie piosenki pt:,,Hokey Pokey” ( hokus pokus) z pokazywaniem.
Prezentacja kart obrazkowych (fleshcards) – crocodail, elephant, tortoise, camel. Nauczuciel kładzie na dywanie cztery karty ilustrujące zwierzęta, wymawia ich nazwy w języku angielskim po czym podnosi każdą z nich po kolei i wymawia trzy razy np : elephant, na polecenie nauczyciela- Look, look, look, close your eyes – dzieci zamykają oczy a nauczyciel zabiera jedną kartę i pyta dzieci- What’s missing? (czego brakuje). Chętne dziecko które zapamiętało, zgłasza się i udziela odpowiedzi, jeśli jest poprawna to dziecko bierze do ręki odgadniętą kartę np. camel – wtedy nauczyciel wydaje polecenie w języku angielskim ( Touch the camel with your leg) dziecko dotyka kartą swojej nogi i podchodzi do swoich kolegów i koleżanek i również dotyka tą samą kartą ich nóg.
Wspólnie śpiewamy piosenkę pt: ,, One little finger’’( Jeden mały palec) – podczas śpiewania pokazujemy różne części ciała występujące w piosence.
Prezentacja kart obrazkowych (flashcards) – T – shirt, trousers, dress, skirt. Nauczyciel bierze do ręki po kolei każdą kartę, powtarza słówko trzy razy następnie prosi dzieci aby zamknęły oczy (close your eyes) i chowa jedną kartę , prosi dzieci o otworzenie oczu i pyta czego brakuje ( What’s missing), dziecku które poprawnie odpowiedziało wydaje polecenie np: Put a dress on the table.
Zabawa ruchowa pt: ,,Crocodail” – Krokodyl stoi z przodu sali, dzieci w rzędzie w połowie sali pytają : Crocodail, can we cross the river? ( krokodylu czy możemy przejść przez rzekę?) Krokodyl odpowiada: Yes, only if you are wearing blue T – shirt. ( tak, tylko jeśli masz na sobie niebieską bluzkę), przechodzą tylko te dzieci, które mają na sobie bluzkę w tym kolorze. Kilka razy dzieci powtarzają to pytanie, a krokodyl oczywiście za każdym razem zmienia kolory i części garderoby, w momencie kiedy zostanie mało dzieci wtedy krokodyl mówi RUN( biegnij) i łapie jedno dziecko, które zostaje krokodylem i zabawa zaczyna się od nowa.
Żegnamy się z maskotką Hippo piosenką pt: ,,Hippo say hello…”- Nauczyciel podchodzi z maskotką do każdego dziecka i żegna się podając rękę albo przybijając piątkę ( Give me five).

Na zakończenie nauczyciel chwali dzieci i zachęca do dalszej nauki.