Scenariusz zajęć dydaktycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

OSOBA PROWADZĄCA: Hanna Lica

DATA: 15.01.2015

GRUPA: I – Kotki

TEMAT TYGODNIA: Babcia i dziadek

TEMAT DNIA: Nasza babcia i dziadek

CELE OGÓLNE:
– wdrażanie do tradycji obchodzenia dnia babci i dziadka
– kształcenie przywiązania i okazywania szacunku dla najbliższych
– budowanie więzi z rodziną

CELE SZCZEGÓŁOWE:
DZIECKO:
– słucha wiersza i wypowiada się na jego temat
– podaje informacje na temat imienia babci i dziadka
– dokonuje syntezy i analizy sylabowej imion dziadków lub naśladuje dzielenie na sylaby
imion dziadków
– współpracuje z całą grupą
– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

METODY PRACY Z DZIECKIEM:
– czynne
– oglądowe
– słowne

FORMY PRACY Z DZIECKIEM:
– zbiorowa
– indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
– wiersz pt. „Kiedy babcia była mała” Ireny Suchorzewskiej
– koszyk
-okulary
-młotek do zabawy
-książka
-kubek
-samochód
-piłka
-piosenka CD pt: „Kiedy babcia była mała”

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Słuchanie wiersza pt: „ Kiedy babcia była mała” Ireny Suchorzewskiej
Rozmowa z dziećmi na temat wiersza poprzez zadawanie pytań przez nauczyciela i odpowiedzi dzieci.
O kim był wiersz?
Jak babcia chodziła ubrana?
Jakie zabawy babcia lubiła najbardziej?
Na czym lubiła jeździć babcia?
Jak nazywał się rower babci?
Jaką buzię miała babcia?
2. Zabawa dydaktyczna „ Imiona dziadków” – kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie odtwarzania imion. Dzieci podają imiona swoich dziadków.
Naśladując nauczycielkę dzielą na sylaby słowo bab-cia, dzia-dek, oraz niektóre imiona swoich dziadków.
3. Zabawy z koszykiem dziadka – rozpoznawanie przedmiotów dotykiem tj: okulary, książka, młotek do zabawy ,kubek ,piłka ,samochód.
4. Zabawy ruchowe według pomysłów nauczyciela i dzieci przy piosence pt „Kiedy babcia była mała”.
5. Wypowiedzi dzieci – Co najbardziej podobało Wam się na zajęciach? , po wysłuchaniu odpowiedzi nauczyciel dziękuje dzieciom za aktywny udział w zajęciach.