Scenariusz zajęcia dla dzieci starszych Temat: Wycieczka na Pocztę Polską

Bożena Zaremba
Utworzono: 14 czerwiec 2013

Scenariusz zajęcia dla dzieci starszych

Temat: Wycieczka na Pocztę Polską

Metoda:

-podająca

-eksponująca

-problemowa

Formy:

-praca jednostkowa

-praca grupowa

-praca zbiorowa

Cele:

Zapoznanie z budynkiem poczty i pracą pocztowców

Wdrażanie do poszanowania pracy

Bezpieczne zachowanie się podczas wycieczki

Przebieg wycieczki:

1.Rozmowa w sali na temat bezpiecznego poruszania się w terenie.

2.Przypomnienie tematu wycieczki(temat poprzedzony pogadanką).

3.Wycieczka na pocztę-rozmowa z pracownikiem.

4.Zwiedzanie obiektu pocztowego.

5.Wysyłanie pocztówek okolicznościowych.

6.Podziękowanie.

7.Powrót do przedszkola.

Opracowała: mgr Bożena Zaremba