Scenariusz zajęcia o bezpieczeństwie – grupa 3-latki

Temat : Dbamy o zdrowie
CELE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:
1. Kształtowanie postawy prozdrowotnej,
2. Utrwalanie przyzwyczajeń i nawyków dbania o codzienną higienę ciała,
CELE OPERACYJNE:
1. Dziecko wie, że trzeba myć ręce przed posiłkiem.
2. Zna przeznaczenie i nazwy przyborów toaletowych.
3. Potrafi rozpoznać znane przedmioty, nazwać je i uporządkować wg przeznaczenia.
4. Obrazuje wg własnych pomysłów wskazane czynności związane z higieną.
5. Potrafi rozwiązać zagadki słowne o znanych przedmiotach i zjawiskach
8.Potrafi zastosować w pracy plastycznej  materiały i je poprawnie ułożyć

METODY:
– czynna (działań stawianych do wykonania);
– słowna (zagadki);
– Obrazkowa
FORMY ORGANIZACYJNE:
– praca indywidualna;
– Praca z całą grupą.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 2 obręcze, przybory toaletowe i inne, miska z wodą i ręcznik, sylweta Grzesia, wycięte kontury kubka i szczotki, pasty do ułożenia, magnetofon i kaseta z piosenką

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Zabawa integracyjna „Kroki”
Dzieci stoją w kręgu. Nauczycielka prosi by krok do przodu zrobiły dzieci, które np.
– rano myją zęby
– myją ręce przed jedzeniem
– myją owoce przed zjedzeniem ich
– lubią chodzić na spacery
– lubią się gimnastykować
Zabawa kończy się, gdy dzieci spotkają się w małym kręgu. Nauczycielka podkreśla, że wszystkie te czynności służą zdrowiu, więc dzieci, które te czynności wykonują dbają o zdrowie.

2. Utrwalenie nazw części ciała:

Nauczycielka pokazuje części ciała, dzieci nazywają je i pokazują.

3. „O kosmatej rękawicy, o mydle i o Grzesiu straszydle” – słuchanie opowiadania wg utworu M. Kownackiej, z wykorzystaniem ilustracji. Wdrażanie do dłuższego skupienia uwagi. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu.

4. Zabawa ruchowa do piosenki „Mydło lubi zabawę”

5. Polecenia
¨ Obrazowanie czynności za pomocą gestów:
Dzieci obrazują ruchem czynności wymienione przez nauczycielkę wg instrukcji:
– pokaż jak myjesz buzie;
– pokaz jak myjesz szyje;
– pokaż jak myjesz zęby;
– pokaż jak się czeszesz.
¨ Porządkowanie przedmiotów
Na dywanie rozłożone są 2 obręcze, przygotowane są też różne przybory toaletowe i inne przedmioty. Dzieci wybierają jeden przedmiot, odgadują nazwę tego przedmiotu mówią, do czego służy i wkładają do obręczy ( jedna obręcz – przybory toaletowe, druga – pozostałe przedmioty).
Za dobrze wykonane zadanie dziecko otrzymuje emblemat „słoneczka”
¨ Prawda czy fałsz
Nauczycielka mówi zagadkę i odpowiada na nią, zadanie dzieci polega na tym żeby dieci odpowiedziały czy to prawda czy nie.
Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni,
a brudne rączki w czyste zamieni. To mydło

– Mydła i wody pilnie unika. Co weźmie do rąk wszystko poplami. A jak nazwać takiego chłopczyka? Ja wam nie powiem, nazwijcie go sami.
To brudas.
Duży albo mały jest w każdej łazience.
Kiedy skończysz mycie, wytrze ci ręce.
To „ szalik”.
Służy do picia, służy do mycia.
Bez niej na ziemi nie byłoby życia.
To woda.

6. Puzzle – naklejanie na kartkę przybory – jeden egzemplarz( kubek, szczotka, pasta)
Dzieci otrzymują mają na stolikach wycięte przybory do złożenia i naklejenia.
7. Wystawa prac dzieci w sali.

Opracowała Bożena Zaremba

Nauczyciel w Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie