Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców w grupie dzieci 4-letnich

 

Temat zajęć: Wiosna, ach wiosna!

 

Cel główny: – bogacenie i utrwalanie wiadomości na temat wiosny w przyrodzie

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

– zna oznaki wiosny w przyrodzie

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych wiosennych kwiatów rosnących w ogródku

– utrwalenie wyglądu motyla

– wdrażanie do uważnego słuchania instrukcji słownych

– nauka współdziałania w zespole podczas układania obrazka, uważne słuchanie wypowiedzi kolegów

– odtwarza ruchem, gestem wiosnę

 

Przebieg zajęcia:

1.”Karuzela min” – wspólne powitanie się w okręgu. Każda osoba przekazuje osobie stojącej po swej prawej stronie szczęśliwą minę.

2. Wprowadzenie do tematu zajęć.( Dzieci siadają na brzegu dywanu i odpowiadają na pytania zadawane przez n-lkę)

– Dzisiejsze zajęcia związane będą z panującą porą roku. Jaka to pora?

– Po czym poznajemy, że na świecie panuje wiosna?

– Jakie są oznaki wiosny?

– Ponieważ jedną z oznak wiosny są kwiaty, otrzymacie teraz kontur wiosennego kwiatu potrzebny do naszej następnej zabawy.

3.Zabawa badawcza: „Mały badacz”
Każde dziecko dostaje szkic jednego z kwiatków, które pojawiają się na ilustracji zawieszonej na tablicy.

Polecenie: -Odszukaj w ogrodzie kwiatek, który ma kształt zgodny ze wzorem.

Dzieci po kolei podchodzą do tablicy pokazując swój wzór i dopasowują go do kwiatka na ilustracji.

4.”Wiosenne narodziny” Polecenie: -Dzieci teraz pokażecie ruchem swego ciała jak przyroda budzi się do życia wiosną.

– dzieci poprzez ruch całego ciała pokazują budzącą się do życia przyrodę. Jako podkład muzyczny jest wykorzystany fragment utworu A. Vivaldiego pt. „Wiosna” („Cztery pory roku”).

5.Układanka obrazkowa: Dzieci dobierają się po 3 osoby i wspólnie układają obrazek. Każda z grup określa co przedstawia ich układanka.

6.Zabawa integracyjna „ Klasnę w ręce i nic więcej”

Dzieci w parach ustawione na obwodzie koła twarzami do siebie recytują wierszyk z jednoczesną ilustracją ruchową:

„Klasnę w ręce i nic więcej, wznoszę nogę nad podłogę, drugą nogę nad podłogę, krótki wdech teraz wydech, witam Ciebie: cześć, cześć/ podają sobie ręce w powitaniu/.”

7.”Kolorowe motyle”: Każde dziecko otrzymuje szablon motyla i farby, ozdabia tylko jedno skrzydło. Następnie dzieci składają motyle na pół i dociskają złożone skrzydła dłońmi. Ponownie rozkładają skrzydła i oglądają efekt odbicia.

8.”Galeria na trawniku”(miejsce na ścianie -duży zielony trawnik z bibuły z miejscami do nalepienia motyli)
Gotowe motyle dzieci nalepiają na trawie – wspólne oglądanie prac.

9.Podziękowanie dzieciom za wspólnie odbyte zajęcie oraz wspaniałą zabawę.

 

Opracowała: Magdalena Graj