Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 3-letnich Temat zajęć: Poznajemy pracę kucharza

Scenariusz zajęcia prowadzonego w grupie dzieci 3-letnich

Temat zajęć: Poznajemy pracę kucharza

 

Cele ogólne:

-poznanie zawodu kucharza i piekarza oraz przedmiotów potrzebnych mu do pracy
– rozwijanie sprawności ruchowej
– rozwijanie zdolności manualnych
Cele szczegółowe:

Dziecko:
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– rozwiązuje zagadki dopasowując ilustracje do wykonywanego zawodu
– rozpoznaje warzywa, nazywa je, opisuje ich wygląd kolor

nazywa przedmioty potrzebne kucharzowi w kuchni,

– wykonuje polecenia nauczyciela

Metody:
– Słowna
– Oglądowa
– Czynna

Formy pracy:
– zbiorowa
– indywidualna

 

Środki dydaktyczne:

Przedmioty potrzebne do pracy w kuchni, masa solna, ilustracje przedstawiające kucharza, ilustracje przedstawiające warzywa, fartuszki potrzebne do lepienia z masy solnej

 

Przebieg zajęcia:

1.Tańczące palce i nogi- ćwiczenia muzyczne połączone z usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej.

2.Rozpoznawanie i nazywanie ilustracji przedstawiających stroje wykorzystywane do wykonywania różnych zawodów.

3.Rozmowa na temat zawodu kucharza na podstawie ilustracji.

4.Oglądanie i opisywanie wyglądu przyborów i produktów wykorzystywanych w kuchni.

5.Zabawa plastyczna z wykorzystaniem masy solnej- „Bawimy się w kucharzy”.

6.Wystawa prac dzieci.

7.Zwiedzanie kuchni przedszkolnej.

 

Opracowała: Magdalena Graj