Sposób udostępniania dokumentów

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW
W PRZEDSZKOLU NR 10 im. Misia Uszatka w KOSZALINIE

 

 

 1. Podstawowe dokumenty regulujące zasady funkcjonowania przedszkola przechowywane są u dyrektora przedszkola.
 • – Statut Przedszkola (statut_przedszkola)
 • – Program Rozwoju Przedszkola
 • – Plan nadzoru pedagogicznego
 • – Regulaminy, procedury
 • – Zarządzenia dyrektora
 • – Uchwały Rady Pedagogicznej

 

 1. Powyższe dokumenty udostępniane są na wniosek:
 • – Organu prowadzącego
 • – Organu nadzoru pedagogicznego
 • – Rodziców
 • – Nauczycieli
 • – Pracowników obsługi

 

 1.   W segregatorze w holu przedszkola dla rodziców cały rok udostępnione są:
 • – Statut Przedszkola
 • – Regulamin Rady Rodziców
 1. W pokoju nauczycielskim cały rok znajdują się:
 • – Statut Przedszkola
 • – Procedury, regulaminy
 • – Sytuacje kryzysowe
 • – Obieg informacji
 • – Tryb udostępniania dokumentów

 

 1. We wrześniu każdy nauczyciel otrzymuje:
 • – Roczny plan pracy przedszkola
 • – Plan nadzoru pedagogicznego na aktualny rok szkolny
 1. Na ogólnym zebraniu organizacyjnym we wrześniu każdego roku, rodzice informowani są o rodzaju dokumentów regulujących zasady funkcjonowania przedszkola oraz o trybie ich udostępniania.
 2. Na zebraniach grupowych we wrześniu rodzice są zapoznawani z programami edukacyjnymi w poszczególnych grupach.