Wybieramy się do krainy Pani Wiosny

Wybieramy się do krainy Pani Wiosny
Scenariusz zajęć dla dzieci 5 letnich na Pierwszy Dzień Wiosny opracowany przez Kamillę Ber nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie
Temat: Wybieramy się do krainy Pani Wiosny
Cele ogólne:
– samodzielność w podejmowaniu decyzji
– rozwijanie kreatywności
– używanie wyobraźni
– odkrywanie nowych zdolności
– chęć samodzielnego tworzenia
– integracja grupy, wspólna zabawa
Dziecko: wypowiada się na temat wiosny wycina i układa kompozycję śpiewa piosenkę przestrzega ustalonych norm współżycia w grupie wykonuje polecenia nauczyciela potrafi bawić się przy muzyce ozdabia swój karton
Metoda: czynna, zadań stawianych dzieciom, zabawowa Forma: zajęcie z całą grupą, praca indywidualna
Pomoce: kartony dla każdego dziecka, farby, kredki, flamastry, klej, nożyczki, kolorowy papier, pudełka, rolki po papierze toaletowym, plastelina, CD z piosenką „Wiosna”, „Jedzie pociąg”
Przebieg zajęć:
1. Powitanie na dywanie. Nauczyciel pyta dzieci dlaczego dziś ubrały się na zielono? Wypowiedzi dzieci.
2. Nauczyciel mówi dzieciom, że dziś rozpoczyna się wiosna. Dzieci wymieniają zwiastuny wiosny, które odnalazły na spacerach.
3. Śpiew piosenki pt.: „Wiosna” razem z ruchem.
4. Dzieci otrzymują duży karton, siadają do stolików, na których leżą materiały do ozdobienia go. Z kartonu ma powstać wagonik do lokomotywy, którą przygotował nauczyciel. Informuje dzieci, że dziś wybieramy się w podróż do krainy Pani Wiosny, a tą krainą jest łąka.
5. Zabawa ruchowa do piosenki „Jedzie pociąg”. Pociąg wyrusza w drogę.
6. Dzieci odkładają wagoniki i siadają na dywanie wokół kartonu, który przedstawia wiosenną łąkę. Wymieniają co na niej widzą. /kwiaty, pszczoły, motyle/
7. Nauczyciel prosi dzieci, by każde z nich zrobiło teraz swojego kwiatka z plasteliny i stróżek od kredek ołówkowych. Kwiatki umieszczają na łące.
8. Dowolny taniec dzieci wokół łąki do piosenki „Wiosna”.
9. Dzieci siadają do stolików i z rolek po papierze toaletowym wykonują ule dla pszczółek. Przyklejają przygotowane wcześniej daszki w formie stożka i umieszczają je obok kwiatków z plasteliny. Nauczyciel przypomina dzieciom, że pszczoły potrzebują kwiatów. Dzięki pracowitym pszczołom możemy jeść pyszny i zdrowy miód.
10. Zabawa ruchowa „Naśladowanie pszczółek” – dzieci przy dźwiękach trójkąta biegają po sali i naśladują latanie pszczół i wypowiadają bzzzzz. Pszczółki wsiadają do swoich wagoników i śpiewając piosenkę „Jedzie pociąg” schodzą do szatni. Tam zostawiają swój wagonik. Utworzyły pociąg, który pokażą swoim rodzicom. /przy odpowiedniej aurze dzieci mogą wyjechać pociągiem na taras i tam jeszcze pobawić się/.
11. Podziękowanie za wspólną zabawę.