Wychowanie Patriotyczne

 

wychowanie-patriotyczne-w-przedszkolu

Przedszkole Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie

Opracowała:K. Ber i B. Wera

 

Wychowanie patriotyczne w przedszkolu.
Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  zaleca, aby dziecko kończące przedszkole wiedziało, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, nazywało godło i flagę państwową. Dlatego też już od najmłodszych lat uczymy dzieci  patriotyzmu. Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego. Dzieci znają ten wiersz W. Bełzy
Dzieci utrwalają poznawane treści patriotyczne, dzięki Kącikom patriotycznym, które są w każdej sali.

Flaga Polski

Biało-czerwona, polska flaga.
Biała jak honor polskich ludzi.
Czerwona jak krew tych, którzy
zginęli
walcząc za polską ojczyznę.
Bo kolor flagi świadczy o honorze.
Tych którzy walczą o wolność narodu.
Paweł Radecki

 

W odpowiedzi na apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, co roku w listopadzie wszystkie przedszkolaki z naszego przedszkola wykonują kotyliony z okazji  Narodowego Święta Niepodległości. Dzieci zaprezentowały inscenizację na podstawie wiersza pt. „Kto tyjesteś?” Władysława Bełzy w jednym z naszych centrum handlowych, w ramach prezentacji różnych kultur i narodów. Przedszkole Nr 10 postanowiło zaprezentować naszą Ojczyznę –  Polskę. Nie mogło zabraknąć symboli narodowych, a także kotylionów, którymi obdarowaliśmy naszą widownię.
W historii Polski, tak się składa – był kiedyś ponad wiek niewoli. Jedenastego listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka: by przez szacunek dla przeszłości ten dzieo na zawsze dla Polaka pozostał Dniem Niepodległości. Wzmianka w lokalnej prasie i zdjęcie dzieci z jednej z grup, które pod okiem wychowawczyni przygotowują kotyliony na obchody święta 11  listopada.
PORANEK PATRIOTYCZNY
to już nasza tradycja.
Polsko kochana, dziś święto
twoje.
Dlatego właśnie z flagą stoję.
W hołdzie żołnierzom, w hołdzie
wolności.
W hołdzie poczucia ludzkiej
godności.
Biało
czerwona flaga powiewa.
Już od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu. Biorą udział w licznych konkursach plastycznych, poznają piosenki żołnierskie i patriotyczne. W holu przedszkola i w grupach przygotowywane są gazetki na ten temat. Na spacerze dzieci oglądały flagi wywieszone w mieście z okazji tego święta. W trakcie rozmowy niektóre dzieci opowiadały o uczestnictwie w uroczystości z okazji Dnia Niepodległości przed pomnikiem J. Piłsudskiego. Dzieliły się swoimi wrażeniami. Udział w Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej.