Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe (bezpłatne) w Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie

w roku szkolnym 2017/2018

Język angielski w gr. III, IV i V

w gr. III odbywa się w środę o 9.00-9.30 i w piątek 9.00 – 9.30

w gr. IV odbywa się poniedziałek o 11.30-12.00 i w środę o 10.30 – 11.00

w gr. V odbywa się we wtorek o 9.00-9.30 i w czwartek o 9.00-9.30

religia w gr. III, IV, V na wniosek rodzica

w gr. III odbywa się we wtorek o 15.00 – 15.30 i w środę 13.00-13.30

w gr. IV odbywa się we wtorek o 15.30 – 16.00 i w środę o 14.00 – 14.30

w gr. V odbywa się w środę o 13.30 – 14.00 i w czwartek 15.00-15.30

Logopedia dla dzieci 5-6 letnich, które wymagają usprawnienia aparatu mowy odbywa się w poniedziałki, czwartki i piątki.

 

Zajęcia dodatkowe (bezpłatne) w Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie

w roku szkolnym 2016/2017

 

Nazwa zajęcia Grupa Dzień tygodnia
Język angielski dla dzieci

5 i 6 – letnich

2 razy w tygodniu

III – Motylki

IV – Pszczółki

V – Słoneczka

środa i piątek

poniedziałek i piątek

poniedziałek i środa

Religia dla dzieci 5 i 6 – letnich

2 razy w tygodniu

III – Motylki

IV – Pszczółki

V – Słoneczka

wtorek i czwartek

wtorek i czwartek

wtorek i czwartek

Logopedia Dzieci 5 i 6- letnie wymagające usprawniania aparatu mowy wtorek